digitip: filmverslag maken

te gebruiken bij:

muzische opvoeding, media, verslag daguitstap, spreekopdracht

materiaal:

camera, computer

tijdsduur:

50 minuten

omschrijving:

Van bepaalde gebeurtenissen op school (schoolreis, bedrijfsbezoek, schoolfeest, carnaval…) kan je een filmverslag maken. Hiervoor gebruik je het programma Windows Movie Maker (WMM). Dit programma staat standaard op elke computer.(gratis)
Je filmt tijdens de gebeurtenis korte stukjes. Deze korte stukjes zijn je scènes die je op je computer plaatst. Belangrijk is dat je ze converteert naar een bestand dat het programma WMM kan lezen (voorbeeld MPG, AVI, MP2) Het converteren kan je doen met het programma http://www.zamzar.com/ .
Je opent WMM en klikt op ‘video importeren’. Je kiest één van de scènes op je computer en dubbelklikt. Je scène verschijnt op je scherm. Je sleept je scène naar het storyboard beneden. Je scène verschijnt in het eerste vakje. Op die manier importeer je al de scènes van je gebeurtenis en plaatst ze in de vakjes van het storyboard.
Daarna klik je op ‘video-overgangen weergeven’. Er verschijnen verschillende mogelijkheden op je scherm. Je kiest één en sleept die naar de kleine vakje tussen de scènes op het storyboard. Dit doe je tussen elke scène.
Beneden klik je op ‘tijdlijn weergeven’. Wanneer je klikt op ‘audio of muziek importeren’ kan je muziek kiezen voor je filmpje. Na het dubbelklikken verschijnt je muziek op je scherm. Je sleep hem naar de tijdlijn en plaatst hem bij audio/muziek.
Als je klikt op ‘titels of verantwoording maken’ kan je tekst ingeven, voor, na of tijdens een scène. Je kan ook een titel voor je filmpje plaatsen en na je filmpje een aftiteling. Deze tekst kan je wijzigen, de kleur veranderen of animatie toevoegen. Daarna klik je op ‘tekst toevoegen’.
Je film is klaar. Enkel nog opslaan door op ‘opslaan op deze computer’ te klikken.
Een leuke toepassing is het maken van een schimmenspel.(zie voorbeeld beneden)  Een spreekoefening met anekdotes van de voorbije jaren is ook een aanrader. (zie voorbeeld beneden)
Veel plezier!
Op zoek naar meer leuke lesideeën?  Kies aan de rechterzijde je categorie en scrollen maar!

filmverslag schimmenspel       spreekoefening anekdotes

film

 

spelvorm: ganzenbord

te gebruiken bij:

oefeningen of opdrachten rekenen, taal, Frans, W.O.

materiaal:

ganzenbord (kartonnen of digitale versie)
opdrachten of oefeningen

tijdsduur:

30 minuten

spelverloop:

De lkr projecteert een ganzenbord op het digitale bord. Bij dit ganzenbord (63 vakjes) hebben bepaalde vakjes een kleur.
Een groen vakje (5 op het ganse bord) betekent dat je nog een vakje verder mag. Een rood vakje (5 op het ganse bord) betekent dat je een vakje terug moet.
Een zwart vakje (1 op het ganse bord)  betekent dat je terug naar het startvakje moet.
De klas wordt verdeeld in groepjes van twee. Zorg voor heterogene groepjes zodat zwakkere kinderen ondersteuning krijgen van sterkere kinderen. Elk groepje kiest een gekleurde stip die in het startvakje staat.
De kinderen nemen de oefeningen die moeten worden opgelost (in werkboekje of op werkblaadje).
Elk groepje begint bij oefening 1. (voorbeeld 10 optellingen) Is een groepje klaar dan tonen ze de oplossing aan de leerkracht. Is de oplossing juist dan mogen ze met een dobbelsteen werpen en hun gekleurde stip vooruit plaatsen. Ze beginnen dan met oefening 2 (voorbeeld 10 aftrekkingen) Is de oplossing fout mogen ze niet werpen en dus hun stip ook niet vooruit plaatsen.  De leerkracht verbetert de fout(en) en de kinderen beginnen aan oefening 2.
Als ze op een gekleurd vakje komen gaan ze 1 vakje vooruit (groen), 1 vakje achteruit (rood) of terug naar start (zwart).
Als al de oefeningen zijn opgelost (voorbeeld 10 oefeningen) kijken we wie het verst op het ganzenbord geraakt is.
De werkwijze voor een kartonnen ganzenbord is hetzelfde. (geen gekleurde stippen, wel pionnen)
Veel plezier!
Op zoek naar meer leuke lesideeën?  Kies aan de rechterzijde je categorie en scrollen maar!

ganzenbord

digitip: QR-codes maken

te gebruiken bij:

W.O., rekenen, taal

materiaal:

tablet, smartphone, computer

tijdsduur:

afhankelijk van de gekozen activiteit

spelverloop:

QR-codes zijn symbolen die je kan gebruiken om op een snelle manier verbinding te krijgen met een bepaalde website. Je hebt daarvoor enkel een QR-code scanner nodig die je op elke tablet of smartphone gratis kan downloaden.
Bij opdrachten van W.O. kan je een QR-code toevoegen zodat de kinderen snel met hun tablet het antwoord kunnen vinden op een website.
Bij opdrachten van rekenen of taal kan je ze gebruiken om snel instructiefilmpjes te bekijken (op je smartphone) die je de nodige uitleg verschaffen om je opdracht op te lossen. (zie instructiefilmpjes maken) Ook bij de werkvorm ‘flipping the classroom’ kan je ze gebruiken. (zie flipping the classroom)
Om een QR-code te maken gebruik je het programma http://nl.qr-code-generator.com/. In het midden van het scherm plak je de URL van het filmpje of de website waar je een QR-code van wil maken. Wanneer je klikt op ‘QR-code aanmaken’ krijg je rechts op de pagina de QR-code. Deze kan je kopiëren door er een ‘print screen’ van te maken. (zie toetsenbord) In het programma ‘paint’ kan je deze QR-code selecteren en kopiëren. Je plaatst ze dan op het werkblad waar je opdracht staat. (zie voorbeelden beneden)
Meestal zijn webadressen (URL) vrij lang. Dit geeft meestal een QR-code met ingewikkelde vakjes. Soms zijn deze moeilijk te scannen met je QR-code scanner. Je kan deze eenvoudiger maken met het programma http://tinyurl.com/. Hier geef je de lange URL in en kiest voor een kortere. (voorbeeld: oefeningenW.O.thema2) Daarna klik je op ‘make tiny URL’. Je krijgt dan je korte URL die je dan ingeeft bij de QR-code generator. Je QR-code is nu beduidend eenvoudiger en makkelijker te scannen.
Veel plezier!
Op zoek naar meer leuke lesideeën?  Kies aan de rechterzijde je categorie en scrollen maar!

instructiefilmpjes rekenen blok2

de ongelijke verdeling

QR-code

taalspel: hangman (galgje de luxe)

te gebruiken bij:

spelling

materiaal:

computer of digitaal bord

tijdsduur:

15 minuten

spelverloop:

Als je een leuke manier zoekt om de nieuwe woorden van spelling aan te brengen, kan je dit doen met het spelletje “galgje”. De meeste versies van galgje die je vindt op het internet bieden je een aantal categorieën aan (voorbeeld: steden, zoogdieren, Europese landen …) waaruit je kan kiezen. Je kan zelf geen woorden inbrengen.
Op de website http://www.hangman.no/ is dat anders. Wanneer je naar deze website surft, kom je bij de startpagina. Daar heb je de keuze tussen ‘starten’, ‘voer code in’ en ‘woordenlijst maken’.
Wanneer je klikt op ‘starten’ krijg je de spelvorm waarbij je uit categorieën kan kiezen. (zie boven) Je kan zelf geen woorden ingeven.
Wanneer je klikt op ‘woordenlijst aanmaken’ krijg je een pagina waar je zelf je eigen woorden kan ingeven. Dit kunnen woorden zijn van de nieuwe spellingles. (voorbeeld: woorden met ei en ij, woorden uit het Engels, woorden met –lijk…)
Als je klaar bent met de woordenlijst, klik je op ‘opslaan’. Je krijgt dan een ‘speelcode’ en een ‘bewerkcode’ die bij deze woordenlijst horen.
Wil je het spel galgje spelen met je woordenlijst, geef je de speelcode op de startpagina bij ‘voer code in’. Het spel begint onmiddellijk met het eerste woord van je woordenlijst.
Heb je een fout ontdekt in je woordenlijst? Geen probleem. Voer op de startpagina je ‘bewerkcode’ in en verbeter je fout.
Veel plezier!
Op zoek naar meer leuke lesideeën?  Kies aan de rechterzijde je categorie en scrollen maar!

galgje

spelvorm: powerpoint in beweging

te gebruiken bij:

spelling, rekenen

materiaal:

powerpoint

tijdsduur:

15 minuten

spelverloop:

De leerkracht projecteert op het bord een powerpoint presentatie. Deze bestaat uit een tiental pagina’s. Op elke pagina staat een oefening met drie mogelijke oplossingen.
(voorbeeld rekenen: 3 : ½=
        a. 3/2 (huppel)
        b. 1/6 (door de benen buigen
        c. 6 (draai rond je as))
(voorbeeld spelling: Gisteren …… hij de brief.
 1. beantwoorde (spring in spreidstand)
 2. beantwoordde (klap in je handen)
 3. beantwoordt (loop ter plaatse))
De kinderen staan allemaal recht, achter hun stoel. Bij elke gegeven oplossing staat een beweging. Op het signaal van de leerkracht voeren de kinderen de beweging uit die bij de juiste oplossing staat.
(voorbeeld rekenen: 3:1/2= 6 … de kinderen draaien rond hun as.)
(voorbeeld spelling: Gisteren beantwoordde hij de brief. …de kinderen klappen in de handen.)
Wie de beweging juist uitvoert, blijft staan. Wie een foute beweging maakt, gaat zitten. Wie blijft het langste rechtstaan?
Je kan de bewegingen ook veranderen in geluiden.
Veel plezier!
Op zoek naar meer leuke lesideeën?  Kies aan de rechterzijde je categorie en scrollen maar!

bewegen

digitip: raplied vaderdag op cd

te gebruiken bij:

muzische opvoeding (beeld, muziek, media)

materiaal:

computer met programma audacity

tijdsduur:

5O-100 minuten

omschrijving:

De klas wordt verdeeld in groepjes van 3 tot 4 kinderen. De lkr laat een instrumentaal lied beluisteren . (voorbeeld: https://youtu.be/hmbhfw9KZ00) De kinderen krijgen de opdracht om per groep zinnen te verzinnen die rijmen en die handelen over papa. De zinnen moeten kunnen ingezongen worden op het ritme van het lied. (voorbeeld: hij is mijn beste maat, hij staat altijd paraat)
Als de groepjes klaar zijn, worden de rijmende zinnen voorgelezen. De beste zinnen worden op het bord geschreven. Samen wordt gezocht naar een refrein. (voorbeeld: cool, cool, papa is zo cool, papa is te gek, da’s wat ik voor hem voel) De zinnen worden verdeeld onder de groepen.
De lkr start het programma “audacity” (gratis te downloaden). Eerst wordt er bij ‘bestand’  importeren aangeklikt. Hier kan je kiezen voor ‘audio’ importeren. Je kiest de muziek die je wil importeren. Er verschijnt een ‘geluidsspoor’.
Wanneer je op de opnametoets klikt (rood bolletje) kan de eerste groep zijn rijmende zinnen (eerste strofe) zingen in de microfoon. Je drukt op de stopknop als ze klaar zijn. Als je de tweede groep hun strofe laat zingen, druk je de opnameknop weer in en laat ze pas zingen na de eerste strofe. Op die manier laat je elke groep zijn  strofe zingen en opnemen. Het refrein kan je met de ganse klas zingen en opnemen.
Bovenaan klik je op “sporen”. Je kiest ‘mixen en doorrekenen’. Alle sporen worden nu naar 1 spoor gebracht. Bij bestand klik je op ‘exporteren’ om je bestand op te slaan.
Je raplied voor vaderdag is klaar. (voorbeeld: https://youtu.be/_6SXqCAlFKs ) Je kan het raplied samen met andere liedjes die met vader te maken hebben op een cd branden (zie lijst beneden). De kinderen kunnen een cd-hoesje ontwerpen met achterop de playlist. (voorbeeld: www.party-gifts. )
Veel plezier!
Op zoek naar meer leuke lesideeën?  Kies aan de rechterzijde je categorie en scrollen maar!

liedjes vaderdag lijst

vaderdag

 

spelvorm: beloningsdoosjes

te gebruiken bij:

oefeningen Frans, Nederlands, rekenen

materiaal:

oefeningen op strookjes
4 of 5 doosjes

tijdsduur:

20 minuten, afhankelijk van het aantal oefeningen.

spelverloop:

Vooraan in de klas staan 4 of 5 doosjes. (groot genoeg om de strookjes met oefeningen in te leggen) Op elke doos staat een beloning geschreven; bijvoorbeeld  sticker, snoepje, knikker, voetbalsticker, lolly, kauwgombal…
De kinderen werken per twee. Zorg voor heterogene groepjes, een sterke ll. bij een minder sterke ll. Ze krijgen de oefeningen die ze moeten oplossen op strookjes. (bijvoorbeeld oefeningen gekopieerd uit het werkboek) Op elk strookje staat één oefening. Ze lossen de oefeningen op volgens een zelf bepaalde strategie: samenwerken aan één oefening, elk apart werken aan een verschillende oefening, apart werken en nadien samen verbeteren …
Als de tijd verstreken is, mogen de groepjes zelf kiezen in welke doosjes ze de strookjes stoppen. Ze mogen elk strookje in een ander doosje stoppen of meerdere strookjes in dezelfde doos. Ze mogen dus kiezen welke beloning ze willen voor een juist opgeloste oefening. Ze schrijven hun naam op elk strookje.
Al de oefeningen worden nadien klassikaal opgelost op het bord. De lkr geeft uitleg bij de oplossingswijze van de verschillende oefeningen. (de ll. noteren de oplossing eventueel in hun werkschrift)
Als al de oefeningen op het bord besproken zijn, opent de lkr de dozen, één voor één. Voor elk strookje dat juist is opgelost, krijgt de groep die het strookje heeft opgelost de beloning die op de doos staat. Is de oefening fout opgelost, krijgen ze geen beloning.
Veel plezier.
Op zoek naar meer leuke lesideeën?  Kies aan de rechterzijde je categorie en scrollen maar!

doosjes

 

digitip: popplet

te gebruiken bij:

taal, W.O.

materiaal:

computer, digitaal bord

tijdsduur:

15 minuten

Omschrijving:

Op de website http://popplet.com/ kan je op een gemakkelijke manier een woordspin maken, tegenwoordig ook wel mindmap genoemd. Handig bij lessen wereldoriëntatie, taal, godsdienst …
Wanneer je naar deze website surft, maak je eerst een account aan. Je kan dan inloggen met je mailadres en je wachtwoord. Daarna kan je onmiddellijk aan de slag.
Klik op “make a new popplet”. Je krijgt een deelvenster waarin je een naam en een kleur moet kiezen voor je nieuwe popplet (woordspin, mindmap). Klik je op “make  it so” dan verschijnt er een wit scherm.  Plaats je cursor in het midden van het scherm en dubbelklik. Er verschijnt onmiddellijk een tekstvak dat je kan vergroten of verkleinen en kan vullen met tekst of een afbeelding. In dit middelste tekstvak plaats je het onderwerp van je popplet.
Rond het titelvak kan je meerdere tekstvakken plaatsen door te dubbelklikken op de plaats waar je een tekstvak wil. Deze tekstvakken kan je verbinden met het titelvak door op het tekstvak te klikken en dan een lijntje te trekken vertrekkend vanuit één van de bolletjes die rond het tekstvak verschijnen.
Bij plaatsgebrek kan je het hele scherm verkleinen (of vergroten) met de zoomknop bovenaan. Tekstvakken kan je ook steeds verplaatsen of verwijderen.
Ben je klaar, klik je bovenaan op “share”.
Wanneer je inlogt krijg je steeds een overzicht van de popplets die je reeds gemaakt hebt. (your popplets)
Veel plezier!
Op zoek naar meer leuke lesideeën?  Kies aan de rechterzijde je categorie en scrollen maar!

popplet

digitip: party gifts

te gebruiken bij:

muzische opvoeding, taal

materiaal:

computer, printer

tijdsduur:

30-50 minuten

Omschrijving:

De website http://www.party-gifts.nl/ is een gratis site waar je op korte tijd leuke resultaten kan boeken. Ze bevat een hoeveelheid aan “werktekeningen” voor verschillende gelegenheden. Bij elk onderdeel is er keuze uit verschillende sjablonen. Je kan op een makkelijke manier foto’s en tekst toevoegen, je achtergrondkleur kiezen en afprinten.
Hier een overzicht van de mogelijkheden:
 1. uitnodigingen: voor een eindejaarsfeestje op school, een geboortekaartje van een fictief dier, voor het schoolfeest, het kerstfeestje in de klas …
 2. wijnflesetiket of wikkel chocoladereep: voor vaderdag, moederdag, de dag van de grootouders, een cadeautje voor de directie …
 3. boekenlegger: om uit te delen aan de beginnende lezers van het eerste leerjaar, voor eigen gebruik, cadeautje voor mama of papa, …
 4. CD-hoesje: voor de CD van de eerste communie of het schoolfeest, een liedjes CD met zelfgekozen of zelfgemaakte liedjes (zie vaderdag raplied)
 5. vlaggetjes en molentjes: voor het schoolfeest, kerstfeest, sportdag, verjaardag, …
 6. dubbele kaart: kerstkaartjes ontwerpen, voor een zieke leerling, om te versturen bij bosklassen, zeeklassen of sneeuwklassen.
Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Op de website staan er nog veel meer. Snel klaar en gratis. Veel succes.
Op zoek naar meer leuke lesideeën?  Kies aan de rechterzijde je categorie en scrollen maar!

download

 

spelvorm: ren je rot

te gebruiken bij:

spelling, rekenen

materiaal:

bord

tijdsduur:

15 minuten

spelverloop:

In de klas worden drie plaatsen aangeduid met een letter: A, B en C. (voorbeeld A= vooraan in de klas, B= aan de deur, C= bij de wasbak)
De lkr. toont op het bord telkens drie woorden die aangeduid worden met A,B,C. Spelvorm 1: De lkr vraagt om te zoeken naar de juiste schrijfwijze van het woord. (voorbeeld: A=mienister, B=minister, C=minnister) Op het signaal van de lkr. (de lkr. zegt “ren je rot”) lopen de kinderen naar de juiste plaats in de klas. (voorbeeld: plaats B = minister = aan de deur)
Spelvorm 2: De lkr vraagt om te zoeken naar de juiste werkwoordsvorm in een zin. (voorbeeld: Jan heeft een geluid gehoord. Op het bord staat A=gehoord, B= gehoort, C= gehoordt) De kinderen lopen naar de juiste plaats. (voorbeeld: plaats A = vooraan in de klas)
Spelvorm 3: De lkr vraagt om te zoeken naar de fout. Hij toont drie woorden op het bord. De kinderen zoeken de fout en gaan op de juiste plaats staan. (voorbeeld: A= benzine, B= kritiek, C=mienister) De kinderen lopen naar plaats C.
De kinderen mogen lopen naar de juiste plaats zolang  de lkr. “ren je rot” zegt. Staan ze niet op plaats A,B of C op het moment dat de lkr “ren je rot” heeft gezegd, vallen ze af en gaan op hun plaats zitten. Wie op de verkeerde plaats staat, valt eveneens af en gaat zitten.
Wie blijft als laatste over?
Bij rekenopdrachten kan je dezelfde werkwijze gebruiken. (11×13= ?  A=123, B=143, C=134)
Op zoek naar meer leuke lesideeën?  Kies aan de rechterzijde je categorie en scrollen maar!

ren je rot

taalspel: woordenboekkampioen

te gebruiken bij:

taalschat, woordenschat

materiaal:

woordenboeken, voor elke ll. één.

tijdsduur:

30 minuten

spelverloop:

Op het bord staan de moeilijke woorden van een bepaald thema. De omschrijving van deze woorden moet worden opgezocht in het woordenboek.
De lkr. geeft telkens eerst een opdracht en wijst dan één van de woorden aan op het bord. Wie het snelst de opdracht heeft opgelost, krijgt een punt.
Nadat de opdracht is opgelost, wordt de omschrijving gelezen en op het bord genoteerd.
Opdrachten:
        *   Op welke bladzijde staat het op te zoeken woord?
        *  Welk woord staat net na het op te zoeken woord? (voor?)
         *  Welke trefwoorden staan bovenaan de bladzijde?
          *  Welk is het eerste woord op de bladzijde van het op te zoeken woord? (laatste woord?)
          *  …….
De lkr. wijst nu telkens twee woorden aan op het bord.
Opdrachten:
        *  Zoek de twee woorden op in het woordenboek, noteer de  bladzijden en maak de som van deze                       bladzijden. (verschil)
         *  Maak de som van de tientallen van de twee bladzijden.(eenheden)
          *   ……
Nadat alle woorden zijn opgezocht, kijkt de lkr wie er punten heeft verdiend. De 5 beste komen vooraan in de klas staan met een woordenboek.
De lkr zegt een op te zoeken woord. De ll. zoeken het woord zo snel mogelijk. Wie als laatste het woord heeft gevonden, gaat terug op zijn plaats zitten.
Wie blijft er over en wordt de woordenboekkampioen?
Op zoek naar meer leuke lesideeën?  Kies aan de rechterzijde je categorie en scrollen maar!

kampioen

 

taalspel Frans: werkblad in de gang

te gebruiken bij:

woordenschat Frans

materiaal:

werkblad met opdrachten (één per groep)

tijdsduur:

15 minuten

spelverloop:

De Franse woorden die tijdens deze les worden aangebracht, staan op het bord. Ze worden door de lkr. gelezen, niet vertaald.
De klas wordt verdeeld in groepjes. In elke groep zitten evenveel leden als er opdrachten op het werkblad zijn. (voorbeeld 5 opdrachten = groepjes van 5, 4 opdrachten = groepjes van 4…)
De groepjes krijgen de opdracht om samen een werkblad op te lossen. (voorbeeld werkblad beneden op deze pagina) Het werkblad van elke groep hangt in de gang. Ze mogen zelf bepalen wie de eerste opdracht op het werkblad gaat oplossen, wie de tweede, … Wie de eerste opdracht gaat oplossen, heeft de minste tijd om de woordenschat in te oefenen. Wie de laatste opdracht gaat oplossen, heeft de meeste oefentijd.
De ll. nemen hun Frans boek op de pagina waar de nieuwe woordenschat staat. Ze mogen de woordenschat individueel inoefenen. (schrijfwijze, lidwoord, betekenis)
Na 3 minuten voorbereidingstijd gaat de eerste ll. van elke groep naar de gang en lost oefening 1 op zijn werkblad op. Weet de ll. de oplossing niet dan loopt hij terug naar zijn plaats om de oplossing op te zoeken in zijn Frans boek.
Als de eerste ll. zijn  opdracht heeft opgelost, tikt de ll. de volgende ll. van de groep aan. Deze lost opdracht 2 in de gang op. Zo worden al de opdrachten in de gang opgelost.
Als een groep al de opdrachten heeft opgelost, roept de ll. die de laatste opdracht heeft opgelost “stop”. Alle ll. gaan op hun plaats zitten. (niemand meer in de gang)
Elke groep mag nadien nog gedurende 1 minuut naar de gang (elke groep om de beurt). Daar mag de groep foutieve antwoorden verbeteren of nog niet ingevulde opdrachten aanvullen.
De werkbladen in de gang worden verzameld en in de klas verbeterd. Welke groep heeft de meeste opdrachten juist opgelost?
Op zoek naar meer leuke lesideeën?  Kies aan de rechterzijde je categorie en scrollen maar!

team

werkblad woordenschat

 

digitip stellen: stripverslag met comic life

te gebruiken bij:

verslag uitstap, schoolreis, bezoeken, sportdag …

materiaal:

fototoestel
comic life op je computer

tijdsduur:

30 minuten

omschrijving:

Tijdens een uitstap, schoolreis, bedrijfsbezoek, sportdag e.d. maak je een aantal foto’s van de activiteiten. (of je laat een aantal ll. foto’s maken) Deze foto’s kan je op een USB-stick zetten om ze nadien op verschillende computers te kunnen plaatsen. Je kan ze ook verspreiden via google drive.
De ll. werken per twee aan een computer. Ze krijgen de opdracht om een verslag te maken van de voorbije activiteit in de vorm van een strip. Op elke computer werd het programma “comic life” reeds gratis gedownload. (http://comiclife.com/)
In het programma kan je het aantal vensters (foto’s) in je strip kiezen. Wanneer je een keuze hebt gemaakt, verschijnt aan de linkerkant je strip.
In elk venster kan je een foto toevoegen door ze uit de bibliotheek te slepen. De foto’s kan je verschuiven, vergroten of verkleinen. Elke foto kan je voorzien van een tekstballon waarin je leuke zinnen of anekdotes kan schrijven. Het lettertype en de lettergrootte kan je aanpassen. Ook de grootte en de vorm van de tekstballon kan je aanpassen.
Bovenaan kan je een passende titel toevoegen in verschillende kleuren en lettertypes.
Klaar? Afdrukken of bewaren en het verslag van je activiteit is klaar.
Op zoek naar meer leuke lesideeën?  Kies aan de rechterzijde je categorie en scrollen maar!

comic life

 

 

 

 

digitip: trailer maken van een activiteit

te gebruiken bij:

leerwandelingen, bezoeken, schoolreis, leuke activiteiten

materiaal:

I-pad

tijdsduur:

30 minuten

omschrijving:

Tijdens een activiteit (bedrijfsbezoek, leerwandeling, sportdag, leuke muzische activiteit …) laat je één of twee ll. foto’s en korte filmpjes maken met een i-pad, liefst zo veel mogelijk. Met deze foto’s en filmpjes maak de ll. een trailer.
Plaats de app “i-movie” op je i-pad. (soms reeds geïnstalleerd, soms ook niet)
Wanneer je de app aanklikt, krijg je het beginscherm. Bovenaan staan de keuzemogelijkheden: ‘video’, ‘projecten’, ‘theater’. Kies voor ‘projecten’. Er verschijnt een zwart schermpje met een “+”. Klik op de “+”, er verschijnt een keuzescherm “film” of “trailer”. Kies voor trailer.
Maak beneden een keuze uit de verschillende trailers die er voorhanden zijn. Je kan ze eerst bekijken door op het pijltje te klikken. De muziek en de achtergrond blijft behouden in je trailer, de foto’s en teksten kan je aanpassen. Heb je een keuze gemaakt, klik je op “maak aan”.
Je krijgt een scherm met aan de linkerkant je trailer en aan de rechterkant het overzicht van je trailer. Vul bij het overzicht een aantal dingen in: naam film, rolverdeling (kan je verminderen of vermeerderen in aantal), studiogegevens, aftiteling.
Klik daarna op ‘storyboard’, rechts bovenaan. Klik je op een blauw tekstvakje dan kan je je eigen tekst ingeven. Klik je op een grijs tekstvak dan kan je een foto of een filmpje invoegen. Het selecteren van foto’s doe je aan de linkerkant.(beneden foto’s aanklikken)Als je een foto hebt gevonden , dubbelklik je en de foto gaat automatisch naar het grijze fotovak. Bij grijze tekstvakken van meer dan 1,2 seconden, kan je een video plaatsen. Aan de linkerkant beneden “video” selecteren. Klik op het grijze tekstvak waar je een filmpje wil tonen, selecteer een video en klik op het pijltje bij de video.
Alle tekstvakken opgevuld? Klik op “klaar”. Exporteren via you tube, google drive, facebook of mail. Het resultaat is verbluffend! Een voorproefje vind je  hier  https://www.youtube.com/watch?v=3aNXlGkObbw
Op zoek naar meer leuke lesideeën?  Kies aan de rechterzijde je categorie en scrollen maar!

filmcamera

taalspel Frans: dronken

te gebruiken bij:

Frans woordenschat: drankjes (spreekoefening)

materiaal:

strookje papier per ll.
briefjes met drankjes, voor elke ll. één

tijdsduur:

15 minuten

spelverloop:

Op het bord staan een heleboel drankjes  geschreven in het Frans, ongeveer een 15-tal.  (de la bière, du vin, du limonade, du lait, de l’eau ….) Deze woordenschat wordt gelezen en vertaald naar het Nederlands. De ll. noteren de drankjes op hun strookje papier.
De lkr. heeft voor elke ll. een briefje waar één van de drankjes op staat,  geschreven in het Frans. Dit is hun lievelingsdrankje. Het zijn allemaal verschillende drankjes. Er zijn echter 5 briefjes waarop “de la bière” op staat en 3 briefjes waarop “du vin” geschreven staat.
Op het bord staat de vraag “Qu’est-ce que tu aimes boire?”. Dit is de vraag die de ll. aan hun klasgenootjes gaan stellen. Op het bord staat ook vermeld dat je 5 biertjes of 3 wijntjes nodig hebt om dronken te worden.
Op het signaal van de lkr. wandelen de ll. in de klas rond. Ze stellen de vraag “Qu’est-ce que tu aimes boire?” aan hun klasgenootjes. Het antwoord duiden ze aan op hun strookje papier bij het drankje.
Wie  als eerste de 5 biertjes of de 3 wijntjes heeft gevonden roept “ik ben dronken”. Wie dronken is moet wel kunnen vermelden welke kinderen hem hebben dronken gevoerd; welke kinderen dus een briefje hebben waarop “de la bière” of “du vin” geschreven staat.
Op zoek naar meer leuke lesideeën?  Kies aan de rechterzijde je categorie en scrollen maar!

drankjes

taalspel Frans: lievelingsgerechten pokeren

te gebruiken bij:

Frans woordenschat: eten  (spreekoefening)

materiaal:

1 strookje papier per ll.

tijdsduur:

15 minuten

spelverloop:

Op het bord staan een heleboel gerechten geschreven in het Frans, ongeveer een 15-tal.  (des spaghettis, du poisson, une salade, une soupe …..) Deze woordenschat wordt gelezen en vertaald naar het Nederlands. De ll. schrijven deze woorden allemaal op een briefje.
Op het bord staat de vraag “Qu’est-ce que tu aimes manger?”. De ll. beantwoorden deze vraag op hun briefje door hun lievelingsgerecht te markeren.
De lkr. legt op het bord “pokeren” uit, de vereenvoudigde versie waarbij de volgende rangorde wordt genoteerd op het bord: paar(2dezelfde), dubbel paar(2x2dezelfde), triske(3dezelfde), full house (3+2dezelfde), carré (4dezelfde), poker (5dezelfde).
De ll. wandelen vrij rond in de klas en stellen aan hun klasgenootjes de vraag “Qu’est-ce que tu aimes manger?”. De vraag wordt beantwoord en het antwoord wordt op het briefje aangeduid met een streepje naast het gerecht. Op die manier proberen ze zoveel mogelijk lievelingsgerechten van hun klasgenootjes te weten te komen.
Na 10 minuten gaat iedereen terug op zijn plaats zitten.
Wie heeft het hoogst gescoord bij het pokeren? Wie heeft 2 dezelfde lievelingsgerechten gevonden? Wie 2×2? Wie 3dezelfde? Misschien heeft iemand poker?
Op zoek naar meer leuke lesideeën?  Kies aan de rechterzijde je categorie en scrollen maar!

pokeren

digitip stellen: krantenmaker

te gebruiken bij:

stelopdracht taal (Frans)

materiaal:

internet

tijdsduur:

30 minuten

Omschrijving:

Een leuke stelopdracht is het schrijven van een krantenartikel. Dit kan een verslag zijn van een uitstap, een verzonnen gebeurtenis of een hedendaags sprookje.
De ll. schrijven het artikel en kunnen dit dan presenteren in de vorm van de voorpagina van een krant. Dit kan je doen op de site http://www.krantenmaker.be/
Nadat je je hebt aangemeld, kan je inloggen met je mailadres en een gekozen wachtwoord. Klik op “maak je krant” en je krijgt de keuze tussen open krant en nieuwe krant. Kies “nieuwe krant”. Je kiest een leuke titel voor je krant en omschrijft ze.
Je schrijft artikels en illustreert met afbeeldingen. Lettertype kan je aanpassen, achtergrondkleur veranderen, meerdere pagina’s aanmaken en zoveel meer. Achteraf opslaan of printen.
Een leuk artikel is het schrijven van een hedendaags sprookje. Wat doet Roodkapje de dag van vandaag? Is klein Duimpje nog steeds het kleine ventje van vroeger? Hoe liep het af met sneeuwwitje? Is ze nog bevriend met de zeven dwergen? Zijn Hans en Grietje getrouwd? … (zie voorbeeld en sjabloon)

voorbeeld-sprookjesnieuws

sjabloon-sprookjesnieuws

Op zoek naar meer leuke lesideeën?  Kies aan de rechterzijde je categorie en scrollen maar!

krant

spelvorm: shop till you drop

te gebruiken bij:

herhalingsoefeningen Frans, Nederlands, rekenen

materiaal:

lucifers
geschenkjes of snoep

tijdsduur:

30 minuten (afhankelijk van het aantal oefeningen)

spelverloop:

De lkr. toont een winkeltje met geschenkjes. De geschenkjes hebben allemaal een prijskaartje. (voorbeeld: potlood 2, sticker 1, snoepje 2, speelgoedje 5 …)
De ll. werken per twee. Zorg voor heterogene groepjes: een sterke ll. samen met een minder sterke ll.  Elk groepje krijgt bij het begin van het spel 10 lucifers (of knikkers, blokjes, muntjes…)
De lkr. toont op het bord de eerste opdracht (die bestaat uit bijvoorbeeld 5 oefeningen) en geeft kort uitleg. De ll. mogen gedurende een vooraf bepaalde tijd werken aan deze oefening. Vooraf wordt er met de ll. afgesproken of ze voor elke juist oefening lucifers krijgen of bij elke foute oplossing lucifers verliezen. Op die manier kan je als lkr.  het aantal lucifers per groep beperken. Na de afgesproken tijd wordt de opdracht verbeterd. De gewonnen lucifers worden uitgedeeld, de verloren lucifers opgehaald.
Op die manier worden al de opdrachten opgelost.
Op het einde telt elke groep zijn overgebleven lucifers. De groep met de minste lucifers mag als eerste een keuze maken uit de winkel. (voorbeeld: 6 overgebleven lucifers … 2 snoepjes en 2 stickers of 4 stickers en 1 potlood of 1 speelgoedje en 1 sticker)

differentiatie:

 • verdubbel het aantal te winnen of te verliezen lucifers per fout.
 • Je kan bij een opdracht een lucifer winnen als je reeds twee oefeningen juist hebt opgelost.

   

   

  Op zoek naar meer leuke lesideeën?  Kies aan de rechterzijde je categorie en scrollen maar!
 • snoep

digitip: instructiefilmpjes maken

educreations

te gebruiken bij:

rekenen, taal, Frans

materiaal:

digitaal bord of tablet
headset

tijdsduur:

20 minuten

Uitleg:

Om de ll. extra uitleg te geven over een lesonderwerp, kan je instructiefilmpjes maken die de ll. thuis of op school kunnen bekijken.
De makkelijkste manier is om de site “https://www.educreations.com” te gebruiken. Surf naar deze site en klik op “teacher sign up”. Hier vul je je gegevens in en kan je een “log in” aanmaken met je e-mailadres en een wachtwoord.
Wanneer je inlogt krijg je het beginscherm.
Je kan een instructiefilmpje maken door te klikken op “create new lesson”. Je krijgt een wit blad waarop je het onderwerp van het filmpje, oefeningen e.d. kan schrijven. Je kan verschillende kleuren (linksboven) en meerdere pagina’s (rechtsonder) gebruiken.
Wanneer je hiermee klaar bent, kan je beginnen met het opnemen van het filmpje door op de knop “record” te klikken.
Vanaf dat moment wordt datgene wat je zegt en schrijft opgenomen. Gebruik daarvoor een headset (digitaal bord) of een digipen (tablet). Wanneer je klaar bent, klik je rechtsboven op de knop met de twee verticale streepjes (pause).
Om te bewaren klik je op “save”. Je kan dan eerst een “preview” bekijken of onmiddellijk opslaan (save). Je kan het filmpje dan een titel geven (de overige items moet je niet invullen) en klikken op “create”. Je filmpje is klaar. Al je filmpjes kan je in “classes” ordenen.
Je kan tot maximum 50MB gratis opslaan.
Je geeft aan je ll. de gegevens van je “log in” en ze kunnen de filmpjes thuis bekijken  (zie bijlage brief ouders) of je plaatst de filmpjes op je klascomputer zodat ll. die het onderwerp van de les niet zo goed begrijpen het tijdens de les opnieuw kunnen bekijken.
Op zoek naar meer leuke lesideeën?  Kies aan de rechterzijde je categorie en scrollen maar!

brief educreations ouders

spel(werk)vorm: flipping the classroom

flipping afbeelding

te gebruiken bij:

rekenlessen

materiaal:

werkblad
instructiefilmpjes “zo gezegd, zo gerekend”

tijdsduur:

15 minuten

Uitleg:

“Flipping the classroom” is een werkvorm waarbij de schoolsituatie en de thuissituatie worden omgewisseld. De ll. leren thuis de leerstof aan de hand van een instructiefilmpje en in de klas wordt deze leerstof verwerkt.
De ll. krijgen één of meerdere dagen voor de les een werkblaadje waarop wordt uitgelegd wat “flipping the classroom” is, waar het adres van een filmpje vermeld staat en waar één of twee oefeningen over het onderwerp staan. (zie bijlage beneden)
De lln krijgen ruim de tijd om dit filmpje thuis te bekijken, wanneer ze willen, hoe vaak ze willen. Als ze denken de aangebrachte leerstof onder de knie te hebben, lossen ze de oefeningen op het werkblaadje op. (één of twee oefeningen die de basiskennis toetsen)
Op de dag van de les kan de lkr. het filmpje nogmaals klassikaal laten zien (indien dit nodig is), de ll. kunnen vragen stellen en de opdrachten op het werkblaadje worden klassikaal besproken. Dit alles duurt ongeveer 10 minuten.
Nadien lossen de ll. de oefeningen over het onderwerp zelfstandig op in hun werkboekje of op hun werkblaadjes.
De lkr. kan zich dan bezighouden met de zwakke rekenaars door individuele ondersteuning of door het opnieuw te laten bekijken van het filmpje. Sterke rekenaars krijgen uitbreidingsoefeningen.
Filmpjes over rekenlessen vind je op https://www.youtube.com. Wanneer je “zo gezegd, zo gerekend” typt in de zoekbalk, krijg je een hele reeks filmpjes te zien die bruikbaar zijn. Let op: niet alle filmpjes zijn bruikbaar omdat ze niet aansluiten bij de rekenmethode die je gebruikt.
Je kan ook zelf filmpjes maken! (zie op deze blog “instructiefilmpjes maken”)
Op zoek naar meer leuke lesideeën?  Kies aan de rechterzijde je categorie en scrollen maar!

voorbeeld werkblad