tafels van vermenigvuldiging oefenen

te gebruiken bij:

tafels van vermenigvuldiging

materiaal:

20 tafelkaarten (zie bijlage)
invulrooster (zie bijlage)

tijdsduur:

15 minuten

spelverloop:

Bij dit rekenspel kan je op een leuke manier tafels inoefenen.
De leerkracht projecteert op het bord een blad met 8 tafeloefeningen. Onder deze oefeningen staan 16 oplossingen. Bij elke oplossing staat een letter. (zie bijlage )
De kinderen lossen de oefeningen één voor één op. De letter die bij de oplossing hoort, noteren ze in het invulrooster (zie bijlage) op dezelfde plaats als de oefening.
Wanneer elke oefening is opgelost, staat in elk vakje van het invulrooster een letter. Met deze letters moeten ze een 8-letterwoord vormen. De eerste letter van het woord staat in het eerste vakje. Het woord is gevormd van links naar rechts. Wie vindt als eerste het 8-letterwoord?
Als je meerdere kaarten hebt, kan je elk kind één kaart geven met een invulrooster. Wie het woord heeft gevonden, vertelt het aan de leerkracht. Is de oplossing juist, krijgt het kind een nieuwe kaart en een nieuw invulrooster.
Kaarten met opdrachten kan je zelf maken. Je kan dan eventueel de leesrichting veranderen. (voorbeeld van onder naar boven, van rechts naar links…)
Een lijst met 8-letterwoorden vind je bij http://www.woordenraden.nl/achtletterwoorden/

oplossing-tafelkaarten1-20 tafelkaart-1+2tafelkaart-3+4tafelkaart-5+6tafelkaart-7+8tafelkaart-9+10tafelkaart-11+12tafelkaart-13+14tafelkaart-15+16tafelkaart-17+18tafelkaart-19+20

Wil je alle werkvormen op papier? Graag een mailtje naar ivocreemers@hotmail.com.

tafels

lesidee: ‘Simon says’.

te gebruiken bij:

taal , rekenen, Frans, herhalingsoefeningen, spelling …

materiaal:

digitaal bord

tijdsduur:

30 minuten (afhankelijk van het aantal oefeningen)

spelverloop:

De kinderen vormen groepjes van 3 of 4 kinderen. Bij de oefeningen die de kinderen moeten oplossen in deze les, mogen ze samenwerken met de kinderen in hun groepje.
Alle kinderen beginnen op het signaal van de leerkracht aan de eerste oefening. Vooraf is een bepaalde werktijd afgesproken. (voorbeeld 3 minuten) De kinderen mogen samenwerken in hun groepje.
Als de werktijd voorbij is, wordt de oplossing van de eerste oefening getoond op het bord. De leerkracht vraagt aan elk groepje om een totaal te maken van de gemaakte fouten. Het groepje dat de minste fouten heeft gemaakt, is de winnaar.
Het winnende groepje kiest een groepslid dat op het digitale bord het spel ‘Simon says’ komt spelen. (http://www.schoolbordportaal.nl/digibordtools/simon.html) De punten van het spel worden genoteerd bij het winnende groepje.
(Dit winnende groepje krijgt bij de volgende oefening 3 strafpunten die bij de gemaakte fouten worden opgeteld. Bij de daarop volgende oefening 2, daarna 1 strafpunt. Dit om te vermijden dat een sterk groepje telkens winnaar is en het spel ‘Simon says’ mag spelen.)
Alle kinderen beginnen nu aan oefening 2… ,3…., ..  telkens mag het groepje met het minste fouten het spel ‘Simon says’ spelen. Het groepje dat op het einde van de les de meeste punten heeft behaald bij het spel ‘Simon says’, is de winnaar.
Veel plezier!
Wil je alle werkvormen op papier? Graag een mailtje naar ivocreemers@hotmail.com.

simon

lesidee: kies je tijd.

te gebruiken bij:

rekenen, taal, Frans, herhalingsoefeningen, spelling …..

materiaal: /

tijdsduur:

30 minuten

spelverloop:

De kinderen krijgen de opdracht om een aantal oefeningen (bijvoorbeeld 7) op te lossen op een werkblad of in hun werkboekje. De opdrachten worden steeds een beetje moeilijker. (opdracht 1= gemakkelijk, opdracht 7= moeilijk) De leerkracht plaatst op het bord de cijfers van 1 tot 7. Deze cijfers stellen de minuten werktijd voor. (cijfer 1= 1 minuut werktijd, cijfer 2 = 2 minuten werktijd …)
De leerkracht plaatst de eerste oefening op het bord. Deze wordt kort besproken. De leerkracht vraagt aan de klas hoeveel tijd ze nodig hebben om deze oefening op te lossen. De klas overlegt kort en geeft de werktijd op. (voorbeeld 2 minuten) De leerkracht streept het cijfer 2 op het bord door. De kinderen beginnen aan de eerste oefening. Ze hebben 2 minuten werktijd.
 Na 2 minuten wordt de oefening op het bord opgelost. De leerkracht vraagt wie de opdracht juist heeft opgelost, binnen de tijd. Als meer dan ¾ van de klas de opdracht juist heeft opgelost, krijgen ze 1 minuut extra werktijd die ze bij een cijfer op het bord mogen tellen. (voorbeeld 4 wordt 5 minuten) Als meer dan 3/4 van de klas de oefening fout heeft opgelost of niet opgelost binnen de tijd, moeten ze 1 minuut werktijd afstaan bij één van de overgebleven cijfers op het bord. (voorbeeld 5 wordt 4 minuten)
Op het einde blijft er nog één cijfer over op het bord. Dit is de werktijd voor de laatste oefening. Als meer dan ¾ van de kinderen er in slagen om de laatste oefening foutloos op te lossen binnen de tijd, krijgen al de kinderen een beloning. (snoepje, sticker …)
Veel plezier!
Wil je alle werkvormen op papier? Graag een mailtje naar ivocreemers@hotmail.com.

tijd