vogelpik

te gebruiken bij:

herhalingsoefeningen rekenen, taal, spelling, Frans…

materiaal:

dartbord, pijltjes

tijdsduur:

20 minuten

spelverloop:

Dit spel kan gebruikt worden bij herhalingsoefeningen. De leerkracht vertelt aan de kinderen wat het onderwerp van de les is (voorbeeld: oefeningen in verband met het lezen van de klok). Vooraan in de klas staat een dartbord.
De kinderen zitten per twee aan een tafel. Ze krijgen 5 minuutjes om elkaar voor te bereiden. Ze geven elkaar tips over het onderwerp, vertellen waar je voor moet opletten, vertellen elkaar wat de makkelijkste oplossingswijze is …. Het is zeer belangrijk dat elk kind zijn partner goed voorbereid. (tutoring)
Na de voorbereiding begint elk kind individueel aan de oefeningen. Ze mogen elkaar nu niet meer helpen. Wanneer een kind klaar is met een oefening, toont deze de oplossing aan de leerkracht. Is de oplossing juist, mag het kind één pijltje naar het dartbord gooien. De punten op het dartbord zijn echter niet voor zichzelf maar voor de partner. Gooit het kind naast het bord of valt het pijltje op de grond, worden er geen punten gescoord voor de partner. Als de oplossing van de oefening fout is, mag er niet gegooid worden. De kinderen mogen dan proberen om de oefening alsnog juist op te lossen. Wie heeft op het einde de meeste punten (dankzij zijn partner)?
Variant: Na een tiental minuutjes kan je een pauze inlassen waarbij elk kind zijn partner gedurende 1 minuut mag helpen. (indien dit nodig is) De duo’s die geen hulp nodig hebben, werken gewoon verder aan de oefeningen.
meer info: ivocreemers@hotmail.com

Darts

dubbele woordzoeker

Wil je alle werkvormen op papier? Graag een mailtje naar ivocreemers@hotmail.com.

te gebruiken bij:

spelling, taalschat

materiaal:

twee woordzoekers met dezelfde woorden (zie bijlage)

tijdsduur:

15 minuten

spelverloop:

Tijdens dit spel kan je op een leuke manier de nieuwe woorden van spelling aanbrengen. Daarvoor heb je twee woordzoekers nodig, beide gevormd met dezelfde woorden. Deze woordzoekers zijn eenvoudig te maken via de link http://smhc.vndijk.nl/spelletjes/woordzoeker/zelf_woordzoeker_maken.php
Plaats eerst de woorden die je wil aanbrengen in het kader op de beginpagina, op elke regel een woord. Geef de puzzelhoogte en –breedte op. Voor de eerste woordzoeker kies je voor de eenvoudige versie (aanvinken). De woorden zijn dan zeer gemakkelijk terug te vinden in de woordzoeker. Klik op ‘maak de puzzel’ en print af. Daarna maak je met dezelfde woorden een tweede woordzoeker maar nu kies je niet voor de eenvoudige versie. In deze woordzoeker zijn de woorden veel moeilijker te vinden. Print ook deze woordpuzzel af.
Plaats beide woordpuzzels onder elkaar op één blad. (zie bijlage) De woorden die moeten worden gezocht zijn niet gegeven. De kinderen gaan nu op zoek naar woorden die zowel boven als onder in de woordzoeker staan. Ze proberen op die manier zo veel mogelijk ‘duo’s’ te vinden.
Variant: Telkens wanneer een minuut verstreken is, duidt de leerkracht in de bovenste woordzoeker een woord aan. De kinderen proberen dit woord terug te vinden in de onderste woordzoeker. Op die manier vinden ze gemakkelijker een ‘duo’.
Wie heeft na 10 of 15 minuten de meeste duo’s gevonden?
dubbele woordzoeker
meer info: ivocreemers@hotmail.com

dubbele woordzoeker