muziekbingo

 

te gebruiken bij:

muzische opvoeding, muziek

materiaal:

liedjes verschillende muziekgenres (zie lijst bijlage)
bingokaarten (zie bijlage)
infokaarten muziekgenres (zie bijlage)
samenvattend werkblad (zie bijlage)

tijdsduur:

30 minuten

lesverloop:

De leerkracht laat alle verschillende muziekgenres één voor één beluisteren (11 in het totaal).  Tegelijkertijd wordt de infokaart (zie bijlage) van het beluisterde muziekgenre getoond op het bord. De info wordt gelezen en verduidelijkt.
Nadat alle muziekgenres zijn besproken en beluisterd, wordt het samenvattende werkblad ingevuld (zie bijlage). Hier wordt elk muziekgenre kort omschreven. Op die manier krijgen de kinderen een kort omschreven overzicht van alle besproken muziekgenres.
De kinderen krijgen nu elk een bingokaart (zie bijlage). Op deze kaart staan de namen van 7 eerder besproken muziekgenres. Elk kind heeft op zijn bingokaart andere muziekgenres. De leerkracht laat willekeurig een liedje horen uit de lijst van liedjes (zie liedjeslijst bijlage). Elk kind dat het gespeelde muziekgenre op zijn bingokaart heeft staan, duidt dit aan met een kruisje. Ze mogen hierbij hun eerder ingevulde werkblad gebruiken om de juiste naam van het muziekgenre te kunnen achterhalen. Wie als eerste alle muziekgenres op zijn kaart heeft kunnen aankruisen, is de winnaar.
(bron: muziekpaleis)

lijst_met_liedjes

muziekbingo

muziekfiches

werkblad

meer info: ivocreemers@hotmail.com

muziek_bingo_logo_131x147_adaptiveResize

 

spelwerkvorm: cijfercluedo

te gebruiken bij:

taal, rekenen, Frans, W.O., …

materiaal:

kleine blaadjes

tijdsduur:

25 minuten (afhankelijk van het aantal oefeningen)

spelverloop:

De klas wordt verdeeld in groepjes van 3 tot 4 kinderen. Ze gaan samen zitten aan een tafel. Ze kiezen samen een getal tussen 1 en 100 en schrijven dat op een blaadje dat ze omgekeerd in het midden van de tafel leggen.
De leerkracht geeft de eerste opdracht. Dit kan een vraag zijn, een rijtje sommen, een invuloefening of een schrijfopdracht (taal, rekenen, Frans, W.O.). Deze opdracht wordt in elke groep samen opgelost. Ze helpen elkaar om de oplossing te vinden en noteren deze dan in hun werkschrift of op hun werkblaadje. De opdracht wordt, na het verstrijken van de tijd, klassikaal besproken en opgelost.
Elke groep die het juiste antwoord van opdracht 1 heeft gegeven, mag een vraag stellen aan een willekeurige andere groep. De vraag moet beantwoord worden met ja of nee. (voorbeeld: Is het cijfer een even getal? Is het deelbaar door 5? Ligt het cijfer tussen 30 en 40? …) Ze luisteren ook naar de vragen en de antwoorden van de andere groepen. De groep die het cijfer van een andere groep weet, mag pas antwoorden als ze aan de beurt is. Op die manier proberen ze het cijfer van een groep te weten te komen.
Zo worden alle opdrachten opgelost. Is het cijfer van een groep geraden, wordt het blaadje met het cijfer afgegeven aan die groep. De groep die op het einde de meeste kaartjes heeft, wint.

differentiatie:

  • Zorg voor heterogene groepen (een sterke leerling die een zwakke en een middelmatige leerling op sleeptouw neemt)
  • Maak het moeilijker door een getal tussen 1 en 1000 te kiezen.
  • Je kan een groep koppelen aan een andere groep. Alleen van die groep moet het cijfer gezocht worden. (voorbeeld: groep 1 zoekt het cijfer van groep 2 en omgekeerd, groep 3 van 4 en omgekeerd, …)
    images

    meer info: ivocreemers@hotmail.com

werkvorm: zoek en plak

te gebruiken bij:

oefeningen taal of Frans

materiaal:

oplossingen van de te maken oefeningen
lijm en schaar

tijdsduur:

15 minuten

spelverloop:

De lln werken per twee. Ze gebruiken één werkboek waarin de oefeningen staan die ze moeten oplossen.
De lkr. heeft voor elk groepje een kopie gemaakt van de oplossingen van de oefeningen. De oplossing van elke oefening staat op een strookje.
De lkr gooit de strookjes met oplossingen op de vloer in de gang.
Op het signaal van de lkr. beginnen de duo’s met het oplossen van de oefeningen. Eén ll. van elk groepje mag naar de gang gaan en een strookje nemen. De ll. brengt het strookje naar zijn tafel en  probeert met zijn partner  te achterhalen van welke oefening dit de oplossing is. Ze knippen de oplossing in het juiste formaat en kleven ze bij de juiste oefening.
Sommige groepjes lezen misschien eerst de opdracht en gaan dan gericht zoeken naar het passende strookje in de gang.
Na 15 minuten wordt het spel stopgezet. Wie heeft de meeste juiste oplossingen opgekleefd?

differentiatie:

– verplicht de ll. om afwisselend naar de gang te gaan.
– verplicht de ll om eerst oefening 1 op te lossen, daarna oefening 2 ….

6317749809ebea08604d422631eaf1b6

meer info: ivocreemers@hotmail.com

schrijfopdracht: storybird

te gebruiken bij:

stelopdrachten
digitale prentenboeken (zie voorbeeld in bijlage)

materiaal:/

tijdsduur:

50 minuten

spelverloop:

Storybird is een programma dat je kan gebruiken als stelopdracht. Het bevat heel wat illustraties die gekoppeld kunnen worden tot een verhaal. Je vertrekt vanuit de illustraties en schrijft daar een passend verhaal bij.
Surf naar de website https://storybird.com en meld je aan met je mailadres en je wachtwoord. Op de beginpagina klik je bovenaan op ‘create’. Je krijgt een overzicht van alle tekeningen waaruit je kan kiezen. Klik op je favoriete tekening. Op de pagina die volgt klik je op ‘use this art’. Hier moet je een keuze maken: ‘longform book’ bestaande uit meerdere hoofdstukken, ‘picture book’ bestaande uit meerdere pagina’s of ‘poem’ bestaande uit 1 pagina. Kies voor ‘picture book’.
Je krijgt nu een aantal tekeningen waaruit je kan kiezen om een verhaal te maken. Kies er twee of meerdere uit. Bij elke tekening schrijf je een deel van het verhaal. Ben je tevreden over je schrijfwerk bij de eerste tekening dan klik je op ‘PrtSc’ op je toetsenbord (=print screen). Nu is er een foto gemaakt van je scherm. Ga naar het programma ‘paint’ en klik op ‘plakken’. Selecteer je tekening en tekst en kopieer. Ga naar ‘Word’ en plak je tekening en tekst. Op die manier kan je twee tekeningen en bijhorende teksten plakken op één blad in Word. Gebruik je drie of meer tekeningen dan heb je meerdere pagina’s nodig.
Nog even een titel bedenken en je verhaal is klaar. Het resultaat is prachtig.

Het ondeugende egeltje

download

meer info: ivocreemers@hotmail.com

paperclippen

te gebruiken bij:

taal, rekenen, Frans, W.O., ….

materiaal:

paperclips

tijdsduur:

20 minuten (afhankelijk van het aantal oefeningen)

spelverloop:

De vloer van de klas (en eventueel de gang) ligt bezaaid met paperclips. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk paperclips te verzamelen om een zo lang mogelijke paperclipketting te maken.
De leerlingen beginnen met het oplossen van de eerste oefening (taal, rekenen, Frans, W.O., …). Na het oplossen wordt de oefening verbeterd op het bord. Elke leerling die de oefening juist heeft opgelost, geeft recht op een seconde opraaptijd (voorbeeld 14 leerlingen hebben de oefening juist opgelost = 14 seconden opraaptijd).
Met het programma ‘groepjesmaker’ (http://www.leermiddelenportaal.nl/schoolborden/programma-839.html) worden de leerlingen in duo’s verdeeld. Op het signaal van de leerkracht start de tijd die ze hebben verdiend met oefening 1. De tijd wordt getoond op het bord. De duo’s zoeken mekaar, geven een hand en beginnen met het oprapen van paperclips. Slechts één leerling van elk duo mag rapen. Oprapen mag enkel als je je partner bij de hand hebt. Als de tijd verstreken is, lopen de leerlingen terug naar hun plaats. Wie als laatste zit, verliest zijn verzamelde paperclips. Elk duo verdeelt de verzamelde paperclips, elk de helft. Ze gaan terug op hun plaats zitten en stoppen hun verzamelde paperclips in hun pennenzak.
Op deze manier worden al de oefeningen opgelost. Telkens worden nieuwe duo’s gemaakt.
Nadat alle oefeningen zijn opgelost, worden nog 1x nieuwe duo’s gevormd. De twee leerlingen gaan samen zitten, leggen hun verzamelde paperclips bij elkaar en maken ze aan elkaar tot een ketting. Het duo dat de langste ketting heeft, is de winnaar.

differentiatie:

Leerlingen die het moeilijk vinden kan je een foutenmarge geven (ook bij 1 fout  hebben ze een seconde opraaptijd verdiend).

download

meer info: ivocreemers@hotmail.com

spelwerkvorm: 100 meer of minder

te gebruiken bij:

taal, rekenen, Frans, W.O. …

materiaal:

drie dobbelstenen (liefst verschillend van kleur)
of twee blanco dobbelstenen en een gewone dobbelsteen

tijdsduur:

20 minuten (afhankelijk van het aantal oefeningen)

spelverloop:

Deze spelvorm kan je het best gebruiken wanneer de leerlingen meerdere oefeningen (rijtjes oefeningen of vraagstukken) moeten oplossen. Iedereen krijgt een kaartje waarop het cijfer 100 staat.
De leerlingen beginnen met het oplossen van oefening 1. Als ze deze hebben opgelost, tonen ze deze aan de leerkracht.
  • Als de oefening juist is opgelost, moet de leerling met de groene dobbelsteen gooien. Gooit hij/zij 1,2 of 3 wordt er opgeteld, gooit hij/zij 4,5 of 6 wordt er vermenigvuldigd. De leerling gooit ook met de witte dobbelsteen. Het cijfer dat op de witte dobbelsteen verschijnt, is het cijfer dat wordt opgeteld of vermenigvuldigd. (voorbeeld 1: groen 3, wit 6 = +6, voorbeeld 2: groen 5, wit 2 = x2) De leerkracht voert de bewerking uit en noteert dat cijfer op het kaartje in plaats van de 100. (voorbeeld 1: 106, voorbeeld 2: 200)
  • Als de oefening fout is opgelost, moet de leerling met de rode dobbelsteen gooien. Gooit hij/zij 1,2 of 3 wordt er afgetrokken, gooit hij/zij 4,5 of 6 wordt er gedeeld. De leerling gooit ook met de witte dobbelsteen. Het cijfer dat op de witte dobbelsteen verschijnt, is het cijfer dat wordt opgeteld of vermenigvuldigd. (voorbeeld 1: rood 3, wit 6 = -6, voorbeeld 2: groen 5, wit 2 = :2) De leerkracht voert de bewerking uit en noteert dat cijfer op het kaartje in plaats van de 100. (voorbeeld 1: 94, voorbeeld 2: 50)
In plaats van een groene en rode dobbelsteen, kan je ook blanco dobbelstenen gebruiken, waar je de bewerkingen (+ en x op de ene dobbelsteen, – en : op de andere dobbelsteen) op noteert.
Wie op het einde het hoogste cijfer op zijn kaartje heeft staan, is de winnaar.
differentiatie: Kinderen met moeilijkheden geef je een foutenmarge (mag 1,2 of 3 fouten maken en toch met de groene dobbelsteen gooien)

interactieve quiz maken met kahoot

te gebruiken bij:

wereldoriëntatie, Frans, taal, rekenen ….

materiaal:

1 laptop, tablet of chromebook per kind (of per twee)

tijdsduur:

20 minuten (afhankelijk van het aantal vragen)

spelverloop:

Een quiz van kahoot is gemakkelijk te maken, interactief, spannend … de ideale afsluiter van een les.
Om een quiz te maken surf je naar https://create.kahoot.it. Je krijgt onmiddellijk het scherm om je aan te melden. Dit kan je met je mailadres en je wachtwoord. Heb je nog geen account, dan kan je dat eerst doen via de knop ‘get my free account’. Na het aanmelden krijg je een overzicht van publieke kahoots waaruit je kan kiezen. Wil je zelf een kahoot maken klik je bovenaan op ‘new K’ en daarna op ‘quiz’. Kies een titel voor je quiz (title) en omschrijf het onderwerp (description). Duid aan: visible to… everyone, language … Nederlands, audience… school. Je kan ook een introductievideo toevoegen voor bij het begin van de quiz of een foto uploaden voor je titelscherm. Klik op ‘ok go’, daarna op ‘add question’. Je krijgt een scherm waar je de eerste vraag van je kwis kan maken. Schrijf bovenaan de vraag en geef vier mogelijke antwoorden. Illustreer met een foto of een video. Geef een tijdslimiet op en duid aan of punten moeten worden toegekend. Vergeet niet het juiste antwoord aan te vinken. Ben je klaar klik je op ‘next’. Je kan nu de volgende vraag maken. Ben je klaar met het maken van al de vragen, klik je op ‘save’. Je vindt je quiz op de beginpagina bij ‘my kahoots’.
Om de quiz te spelen surfen de kinderen op hun tablet, laptop of chromebook naar https://kahoot.it/#/ . De leerkracht klikt bij ‘my kahoots’ op ‘play’ bij de te spelen quiz. Duid op het volgende scherm ‘classic’ aan. Op het scherm van het digitale bord verschijnt de game code van de quiz. Deze code vullen de kinderen, samen met hun naam,  in op hun tablet, laptop of chromebook. De spelers verschijnen op het bord. De quiz kan beginnen door op ‘start’ te klikken. Na elke vraag verschijnt er een scorebord. Na de laatste vraag is de winnaar bekend.
Veel plezier.

a5bc8ebe-f0bb-44cd-bf0c-c12bc44c8260

meer info: ivocreemers@hotmail.com