instructiefilmpjes rekenen

te gebruiken bij:

rekenen (differentiatie en remediëring)

materiaal:

filmpjes met uitleg over diverse onderwerpen rekenen (zie lijst)
lijst met gebruikersnamen en wachtwoorden (zie bijlage)

tijdsduur:

max. 5 minuten per filmpje

spelverloop:

Instructiefilmpjes zijn er in alle soorten maar meestal wijkt de gebruikte uitleg  iets af van de in de klas gebruikte rekenmethode. Daarom deze zelf gemaakte instructiefilmpjes die passen bij rekenmethode ‘nieuwe talrijk’.
Ze zijn gemaakt in het programma ‘educreations’ waarbij je 50 MB aan gratis geheugen ter beschikking krijgt. Daarom ook de meerdere mail-adressen om betaling te vermijden. Het volstaat om in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Klik bovenaan bij ‘lessons’ en je krijgt de beschikbare filmpjes te zien. Klik bij ‘classes’ en je krijgt ze gerangschikt per blok van ‘nieuwe talrijk’. In totaal staan er meer dan 70 instructiefilmpjes over de meest uiteenlopende rekenonderwerpen. (driehoeken, schaal, recht evenredig, cijferend delen, oppervalkte en omtrek, …)

differentiatie:

 • Kinderen die het moelijker vinden, krijgen in de klas de mogelijkheid om de instructie nog eens te beluisteren en te bekijken.
 • Ook gebruiken ze de filmpjes om toetsen thuis voor te bereiden.
 • Je kan ze zelfs gebruiken voor de werkvorm ‘flipping the classroom’ waarbij de kinderen als huistaak de instructie van de les krijgen in de vorm van een filmpje. (zie werkvorm ‘flipping the classroom’)
 • lijst filmpjes en wachtwoorden
 • DEN HAAG-PEUTERSPEELZAAL HET PARAPLUUTJE

tafels oefenen: vier op een rij

te gebruiken bij:

rekenen

materiaal:

leeg spelbord vier op een rij (zie bijlage)
vier op een rij tafels (zie bijlage)
vier op een rij oplossingskaartjes (zie bijlage)

tijdsduur:

20 minuten

spelverloop:

De leerlingen gaan per twee aan een tafel zitten. Ze krijgen een spelbord ‘vier op een rij’ (zie bijlage)  en elk een werkblad waarop de oplossingen van de tafels staan (zie bijlage). De eerste leerling krijgt een blauw werkblad met oplossingen, de tweede leerling een rood werkblad met oplossingen. Beide leerlingen knippen hun oplossingkaartjes uit. Op het spelbord staan de tafels.
De eerste leerling legt een blauw oplossingkaartje op de bijhorende tafel op het spelbord. Daarna legt de tweede leerling een rood oplossingkaartje bij een tafel op het spelbord. Om de beurt leggen de leerlingen een oplossingkaartje op het bord. Wie als eerste vier oplossingkaartjes van zijn kleur op een rij heeft, is de winnaar (horizontaal, verticaal of diagonaal).

differentiatie:

vakoverschrijdend hoekenwerk

te gebruiken bij:

muzische opvoeding, techniek, handvaardigheid, taal, …

materiaal:

schaakhoek: 2 schaakborden, uitleg schaken (zie bijlage)
kookhoek: afhankelijk van het recept (zie bijlage)
schilderhoek: groot stuk papier, verf, verfborstels, potlood, gom (zie bijlage)
elektriciteithoek: 2 batterijen, lampjes met fitting, draden,… (zie bijlage)
theaterhoek: papier en balpen, verkleedkledij? (zie bijlage)

tijdsduur:

100 minuten, opruimen en toonmoment inbegrepen.

verloop:

De klas wordt verdeeld in 5 groepjes. Met de tafels van de klas worden 5 werkhoeken gemaakt. Elk groepje neemt plaats aan een werkhoekje. Bij elk werkhoekje ligt het benodigde materiaal en een stappenplan. (zie bijlage) De kinderen werken in hun hoek zelfstandig aan hun opdrachten.
 • Hoek 1: Met behulp van het stappenplan leren de kinderen alles over schaken.
 • Hoek 2: Met behulp van het recept maken de kinderen een hapje klaar voor de hele klas.
 • Hoek 3: Op een groot stuk (behang)papier schilderen de kinderen over een zelf gekozen thema.
 • Hoek 4: Met behulp van het stappenplan maken de kinderen een nachtlampje.
 • Hoek 5: De kinderen schrijven op papier een kort theaterstukje. Het theaterstuk wordt als afsluiter gespeeld voor de overige kinderen van de klas.
 • (Hoek 6: Met een stappenplan een voertuig ontwerpen met constructiespeelgoed.)

recept groentensoep met balletjes

recept warme pudding

stappenplan elektriciteit 1

stappenplan elektriciteit 2

stappenplan elektriciteit 3

stappenplan elektriciteit 4

stappenplan schaken

stappenplan schilderen

stappenplan toneel

recept pannenkoeken 1

recept pannenkoeken 2

recept witloofroomsoep 1

recept witloofroomsoep 2

recept wafels 1

recept wafels 2

images

kieskaart spelling

te gebruiken bij:

spelling

materiaal:

kieskaart, 1 per leerling (zie bijlage)

tijdsduur:

25 minuten

spelverloop:

De leerkracht plaatst al de woorden van de spellingles op het bord. Ze worden gelezen, verklaard en besproken.

Alle kinderen krijgen een kieskaart spelling. Op elke kaart heeft de leerkracht de naam van de leerling reeds geschreven . De leerkracht heeft voor elke leerling reeds genoteerd voor hoeveel punten ze spellingopdrachten moeten maken. Leerlingen die sterk zijn in spelling moeten veel punten verzamelen, leerlingen die zwakker zijn voor spelling verzamelen minder punten. Welke opdrachten ze maken om hun punten te verzamelen, mogen de leerlingen zelf kiezen. Gemakkelijke opdrachten zijn 5 punten waard, de allermoeilijkste 20 punten.

kieskaart spelling 1

kieskaart spelling 2

download

Franse werkwoorden oefenen met letterkaarten

te gebruiken bij:

Frans

materiaal:

letterkaarten

(in bijlage: voorbeeld letterkaarten sortir, venir,partir en dormir)

tijdsduur:

15 minuten

spelverloop:

Tijdens de Franse les werden een aantal werkwoorden besproken en ingeoefend.

Verdeel de klas daarna in drie of vier groepjes (afhankelijk van het aantal werkwoorden). Elke groep krijgt een werkwoord toegewezen. (voorbeeld sortir, partir, venir, dormir)

Alle letters die nodig zijn om de vervoeging van de werkwoorden te vormen worden op kaarten geschreven (A5). Al de letterkaarten worden in de gang op de grond gelegd.

De eerste groep staat vooraan in de klas (werkwoord venir). Op het signaal van de leerkracht (leerkracht zegt ‘je’) wordt de tijd gestart en lopen de kinderen van het eerste groepje naar de gang. Ze nemen alle letters die nodig zijn om de eerste vervoeging van venir te vormen (viens). Als ze alle letters hebben gevonden, lopen ze terug naar de voorzijde van de klas en vormen het woord door de kaartjes in de juiste volgorde te tonen aan de overige kinderen van de klas (viens). Elk groepslid mag maar één kaartje tonen, tenzij er meer kaartjes zijn dan groepsleden. In dat geval mag een groepslid twee kaartjes tonen. Als de eerste werkvwoordsvorm juist is getoond, zegt de leerkracht ‘tu’, het signaal om de tweede werkwoordsvorming te zoeken. Als al de werkwoordsvormen juist zijn gevormd, wordt de tijd gestopt.

Daarna begint de tweede groep met het volgende werkwoord (sortir) …

De groep die de snelste tijd heeft, is de winnaar.

differentiatie:

 • Moeilijker maken door de werkwoordsvormen door elkaar op te zeggen (voorbeeld beginnen met ‘vous’, daarna tu…)
 • Eén leerling loopt naar de gang om alle kaarten te verzamelen. Daarna aan de groepsleden vooraan in de klas geven om te tonen.

letterkaarten venir, sortir, partir, dormir

download