Actieve werkvorm: één werkblad te weinig

te gebruiken bij:

taalschat, Frans woordenschat, …

materiaal:

Werkbladen met opdrachten (één minder dan er groepen zijn) (zie bijlage)
Kaartjes met oplossingen (voor elke groep een andere kleur) (zie bijlage)

tijdsduur:

15 minuten

spelverloop:

De klas wordt verdeeld in groepjes (3 à 4 kinderen per groep). Elk groepje krijgt gekleurde kaartjes waarop de oplossing van een opdracht staat. Ieder groepje heeft dezelfde kaartjes maar in een andere kleur. Alle groepjes gaan naar een grote ruimte (turnzaal, eetzaal). Daar krijgt elke groep een plaats toegewezen aan één kant van de ruimte. Aan de andere kant van de ruimte staan borden van piepschuim, één bord minder dan er groepen zijn (voorbeeld: 6 groepen, 5 borden). Op deze borden hangen de werkblaadjes met de opdrachten.
Op het signaal van de leerkracht loopt één leerling van elke groep met een kaartje naar de borden.  De leerling prikt het kaartje met een speld bij de juiste oplossing en loopt terug om de volgende leerling aan te tikken. Deze neemt op zijn beurt een kaartje en loopt naar het bord.
Na een tijdje zijn sommige opdrachten allemaal reeds opgelost. Aangezien er één bord met opdrachten minder is, kan één groep zijn oplossing niet op het bord hangen. Als alle opdrachten zijn opgelost, stopt het spel.
De opdrachten worden gezamenlijk bekeken. De kaartjes die op de foute plaats hangen, worden verwijderd. Daarna worden de gekleurde kaartje van elke groep geteld. De groep die de meeste juiste kaartjes op de werkbladen had geprikt, is de winnaar.

differentiatie:

 • Geef meer kaartjes met oplossingen die niet nodig zijn. (vb: 20 opdrachten en 30 kaartjes)
 • Eerst lopen naar de borden, een opdracht kiezen, kaartje met oplossing halen en teruglopen naar het bord om het op te prikken.

taalschat thema 5 één werkblad te weinig opdracht 2

taalschat thema 5 één werkblad te weinig opdracht 3

taalschat thema 5 één werkblad te weinig opdracht 1

taalschat thema 5 één werkblad te weinig oplossing 1

taalschat thema 5 één werkblad te weinig oplossing 2

59586616-kleurrijke-silhouetten-van-kinderen-lopen

werkvorm: ‘zing eens een liedje’

te gebruiken bij:

spelling, rekenen, W.O., …

materiaal:

strookjes met de woorden van 4 bekende kinderliedjes (zie bijlage)

tijdsduur:

25 minuten

spelverloop:

De klas wordt verdeeld in groepjes van twee, drie of vier kinderen. De leerkracht overloopt kort de oefeningen die door de lln moeten worden opgelost. Kies voor meer dan 6 oefeningen. Vooraan in de klas staat een grote doos met kaartjes. Op elk kaartje staat een woord dat een deel is van een titel van een kinderliedje. (zie bijlage)
De lln lossen de eerste opdracht op in groep. De oplossing tonen ze aan de leerkracht. Is de oplossing juist, mag er een kaartje uit de doos genomen worden. Ze mogen kiezen welk woordkaartje ze nemen. Daarna wordt de volgende oefening opgelost. Bij een foute oplossing proberen ze deze in groep te verbeteren om alsnog een woordkaartje te mogen nemen.
De groepjes proberen zo veel mogelijk oefeningen juist op te lossen. Bij elke juiste oplossing nemen ze een kaartje. Als ze met hun woordkaartjes de volledige titel van een kinderliedje kunnen vormen en dit kinderliedje luidop zingen, is de winnaar bekend.

differentiatie:

 • Bij een gering aantal oefeningen, kan je kortere titels van kinderliedjes kiezen. (voorbeeld: ‘Altijd is kortjakje ziek’ (4 oefeningen))
 • Je kan bij een juiste oplossing van een oefening, elk groepslid een kaartje laten nemen en proberen zo veel mogelijk titels van kinderliedjes te verzamelen.
 • Kinderen die het wat moeilijker hebben, krijgen twee woordkaartjes per juiste oplossing.
 • Duid in elke groep een ‘tutor’ aan die geen oefeningen moet oplossen maar enkel de leden van de groep moet assisteren.

meezinggggg1liedjes ‘zing eens een liedje’

werkvorm ‘tutor’

te gebruiken bij:

herhalingsoefeningen rekenen

materiaal: /

tijdsduur:

ongeveer 25 minuten (afhankelijk van het aantal oefeningen)

spelverloop:

De klas wordt verdeeld in groepjes van 4. In elk groepje is er een leerling die sterk is in rekenen. We noemen die leerling de tutor. In elk groepje is ook een leerling die zwak is voor rekenen. Deze krijgt twee punten toegekend. De overige 2 leerlingen hebben geen problemen met rekenen en blinken er ook niet in uit, de middengroep. Deze leerlingen krijgen één punt toegekend.
De kinderen moeten een zestal opdrachten oplossen. Deze staan op een werkblad of in hun werkschrift. Elke opdracht bestaat uit een aantal oefeningen. (voorbeeld: opdracht 1 zijn 10 optellingen, opdracht 2 zijn 10 aftrekkingen …)
Op het signaal komen de tutors naar de leerkracht toe. De leerkracht legt aan de tutors de eerste opdracht uit en legt uit hoe deze oefeningen op te lossen. De tutors gaan dan naar hun groep en leggen de oplossingswijze uit aan de groepsleden. De helft van opdracht 1 wordt in groep opgelost. Na een aantal minuten roept de lkr de tutors weer bij zich en legt opdracht 2 uit en geeft de gepaste oplossingswijze. Weeral gaan de tutors de opdracht uitleggen en oplossen in hun groep. Op die manier worden alle opdrachten besproken en de helft van de oefeningen opgelost. De tutor zorgt er voor dat de leerstof goed gekend is door de leerlingen die twee punten zijn toegekend.
Na het oplossen worden de tutors aan een aparte tafel gezet. Zij krijgen verdiepende opdrachten.
 De overige leerlingen lossen de overblijvende oefeningen individueel op. Na het oplossen worden de oefeningen klassikaal opgelost op het bord.
Na elke opdracht tellen de groepsleden hoeveel punten ze hebben verdiend. Voor elke juiste opdracht krijgen ze één punt voor een gewoon groepslid, twee voor een groepslid die zwakker is voor rekenen. De namen van de tutors staan op het bord. De gewonnen punten worden bij de tutor genoteerd.
De tutor die ,na het oplossen van alle oefeningen, de meeste punten heeft, is de winnaar en krijgt een beloning die eventueel met de groepsleden kan verdeeld worden.

tutor

spelwerkvorm: loterijspel

te gebruiken bij:

oefeningen taal, rekenen, spelling, Frans, W.O., …

materiaal:

blad (of bordplan) met cijfers van 1 tot 99. (zie bijlage)
beloning (sticker, snoepje, lolly,…)
blokjes met de cijfers van 1 tot 99 (in een zakje)

tijdsduur:

ongeveer 20 minuten, afhankelijk van het aantal oefeningen

spelverloop:

Op het (digi)bord staan de cijfers van 1 tot 99.
De leerlingen werken individueel aan de opdrachten die de leerkracht opgaf. Na het oplossen van een oefening toont de leerling de oplossing aan de leerkracht. Is de oplossing fout moet de leerling verder zoeken naar de oplossing. Als de oefening juist is opgelost, noteert de leerling zijn naam bij een cijfer op het bord. Daarna begint de leerling met het oplossen van de volgende oefening.
Op die manier lossen de leerlingen oefeningen op tot bij elk cijfer een naam staat. Als de laatste naam is gezet, stoppen de leerlingen even met het oplossen van oefeningen.
De lkr haalt een cijferblokje uit het zakje. De leerling die zijn naam bij dit cijfer heeft geschreven, krijgt een beloning.
Een nieuw cijferblad komt op het bord en de leerlingen werken verder aan de oefeningen. Ze proberen opnieuw om zo veel mogelijk hun naam bij een cijfer op het bord te schrijven…

differentiatie:

 • Kinderen die rekenen wat moeilijker vinden, mogen bij elke juiste oplossing bij twee nummers hun naam schrijven.
 • Je kan ook heterogene duo’s vormen: een zwakkere en een betere rekenaar samen.
 • cijferblad loterijspel

object on white - butt for lotto

opdrachtenestafette

te gebruiken bij:

rekenen, Frans, taal

materiaal:

6 bordjes met de cijfers van 1 tot 6
5 werkblaadjes met telkens een aantal opdrachten (tussen 5 en 10 opdrachten)
Beloning (stickers, snoepjes, lolly’s,…)

tijdsduur:

ongeveer 20 minuten

spelverloop:

De klas wordt in groepjes van 3 of 4 kinderen verdeeld. Het spel wordt gespeeld in een grote ruimte zoals de eetzaal of de turnzaal. Op willekeurige plaatsen in de zaal hangen bordjes met de cijfers 1 tot en met 6. Bij elk bordje ligt een werkblad met oefeningen.
De kinderen kiezen zelf waar in de zaal hun groepje hun vertrekpunt heeft. Elk groepje krijgt 6 lege blaadjes.
Op het signaal van de leerkracht loopt 1 lid van elke groep naar het werkblad bij bordje 1. Hij/zij probeert zo veel mogelijk oefeningen te onthouden, loopt terug naar de groep en noteert de onthouden oefeningen op het lege werkblad. Ondertussen is het tweede lid vertrokken naar het werkblad om de volgende oefeningen over te brengen. Op die manier brengen de groepsleden alle oefeningen over naar het lege werkblad. Ze werken dan samen aan het oplossen van de oefeningen.
Wanneer de oefeningen van het eerste werkblad zijn opgelost, brengt één groepslid het werkblad naar de leerkracht die de oefeningen nakijkt. Zijn de oefeningen foutloos opgelost, mag de groep beginnen met het overbrengen van de oefeningen van nummer 2. Werd er een fout gemaakt, moeten ze de fout met de groep verbeteren.
De groep die als eerste de vijfde opdracht foutloos heeft opgelost, mag naar bordje 6 lopen. Daar ligt voor elk groepslid een beloning (stickers, snoepjes, lolly’s,…).

estafette_23

instructiefilmpjes rekenen

te gebruiken bij:

rekenen (differentiatie en remediëring)

materiaal:

filmpjes met uitleg over diverse onderwerpen rekenen (zie lijst)
lijst met gebruikersnamen en wachtwoorden (zie bijlage)

tijdsduur:

max. 5 minuten per filmpje

spelverloop:

Instructiefilmpjes zijn er in alle soorten maar meestal wijkt de gebruikte uitleg  iets af van de in de klas gebruikte rekenmethode. Daarom deze zelf gemaakte instructiefilmpjes die passen bij rekenmethode ‘nieuwe talrijk’.
Ze zijn gemaakt in het programma ‘educreations’ waarbij je 50 MB aan gratis geheugen ter beschikking krijgt. Daarom ook de meerdere mail-adressen om betaling te vermijden. Het volstaat om in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Klik bovenaan bij ‘lessons’ en je krijgt de beschikbare filmpjes te zien. Klik bij ‘classes’ en je krijgt ze gerangschikt per blok van ‘nieuwe talrijk’. In totaal staan er meer dan 70 instructiefilmpjes over de meest uiteenlopende rekenonderwerpen. (driehoeken, schaal, recht evenredig, cijferend delen, oppervalkte en omtrek, …)

differentiatie:

 • Kinderen die het moelijker vinden, krijgen in de klas de mogelijkheid om de instructie nog eens te beluisteren en te bekijken.
 • Ook gebruiken ze de filmpjes om toetsen thuis voor te bereiden.
 • Je kan ze zelfs gebruiken voor de werkvorm ‘flipping the classroom’ waarbij de kinderen als huistaak de instructie van de les krijgen in de vorm van een filmpje. (zie werkvorm ‘flipping the classroom’)
 • lijst filmpjes en wachtwoorden
 • DEN HAAG-PEUTERSPEELZAAL HET PARAPLUUTJE

tafels oefenen: vier op een rij

te gebruiken bij:

rekenen

materiaal:

leeg spelbord vier op een rij (zie bijlage)
vier op een rij tafels (zie bijlage)
vier op een rij oplossingskaartjes (zie bijlage)

tijdsduur:

20 minuten

spelverloop:

De leerlingen gaan per twee aan een tafel zitten. Ze krijgen een spelbord ‘vier op een rij’ (zie bijlage)  en elk een werkblad waarop de oplossingen van de tafels staan (zie bijlage). De eerste leerling krijgt een blauw werkblad met oplossingen, de tweede leerling een rood werkblad met oplossingen. Beide leerlingen knippen hun oplossingkaartjes uit. Op het spelbord staan de tafels.
De eerste leerling legt een blauw oplossingkaartje op de bijhorende tafel op het spelbord. Daarna legt de tweede leerling een rood oplossingkaartje bij een tafel op het spelbord. Om de beurt leggen de leerlingen een oplossingkaartje op het bord. Wie als eerste vier oplossingkaartjes van zijn kleur op een rij heeft, is de winnaar (horizontaal, verticaal of diagonaal).

differentiatie:

werkvorm: fout is juist

te gebruiken bij:

rekenen, taal, W.O., Frans,…

materiaal: vragen met vier verschillende antwoorden (3 fout, 1 juist) (zie voorbeeld in bijlage)

tijdsduur:

15 minuten

spelverloop:

Dit spel kan je spelen op het einde van de les wanneer de leerstof is aangebracht en ingeoefend. Verdeel de klas in groepjes van 3 tot 4 kinderen.
De leerkracht projecteert op het bord een vraag (of stelt de vraag mondeling). Bij de vragen horen vier mogelijke antwoorden. De eerste groep zegt het meest onwaarschijnlijke antwoord uit de vier antwoorden en krijgt daarvoor één punt. De tweede groep geeft daarna het volgende meest onwaarschijnlijke antwoord uit de drie overgebleven antwoorden en krijgt daarvoor twee punten. De derde groep kiest het laatst overgebleven onwaarschijnlijke antwoord uit de twee overgebleven antwoorden en krijgt daarvoor drie punten. Het antwoord dat daarna overblijft is het juiste antwoord. Wanneer een groep een foute keuze maakt (en dus het juiste antwoord geeft) gaat de beurt naar de volgende groep.
Bij de tweede vraag begint een andere groep. De groep die op het einde van de vraagstelling de meeste punten heeft is de winnaar.

differentiatie:

 • Kinderen die het makkelijk vinden kan je alleen laten spelen, anderen in een groepje van twee of drie zodat ze kunnen overleggen.
 • Geef elke groep een joker die ze kunnen inzetten om hun punten te verdubbelen.
 • Kinderen die het moeilijk vinden kan je een halve minuut opzoektijd geven die ze kunnen gebruiken om de oplossing in hun handboek of werkschrift op te zoeken.

  fout is juist voorbeeld spellingfacebook-like-buton-285x144

spelwerkvorm: vierentwintigen

te gebruiken bij:

rekenen, taal, Frans, W.O., …

materiaal:

werkblaadje vierentwintigen (zie bijlage)

tijdsduur:

20 minuten (afhankelijk van het aantal oefeningen)

spelverloop:

Op het bord staat de volgende cijfercombinatie: 2-4-8-8.  De leerlingen proberen met deze cijfers het getal 24 te bekomen. Ze mogen alle bewerkingen gebruiken(+,-,x,:). Elk cijfer mag maar één maal gebruikt worden. De oplossing wordt op het bord geschreven. (8+8=16  2×4=8   16+8=24)
De leerlingen beginnen met het oplossen van de oefeningen van de les… taal, rekenen, Frans, W.O.,… Per juist opgeloste oefening verdienen ze seconden of minuten werktijd voor op het einde van de les. (voorbeeld: oefening 1 juist opgelost geeft 40 seconden oplostijd, oefening 2 één minuut, …)
Als al de oefeningen zijn opgelost en elke leerling werktijd heeft verdiend, wordt de klas verdeeld in drie groepjes: een sterke rekengroep, een zwakke rekengroep en een middelmatige rekengroep. De leerlingen van de sterke rekengroep krijgen een blaadje met moeilijke cijfercombinaties, de zwakke rekengroep krijgt gemakkelijke cijfercombinaties en de middelmatige cijfergroep krijgt middelmatige cijfercombinaties. Elke leerling probeert tijdens de gewonnen werktijd met zo veel mogelijk cijfercombinaties het getal 24 te maken. Wie met de meeste cijfercombinaties het getal 24 heeft gemaakt, is de winnaar.

differentiatie:

De leerlingen die het moeilijk hebben, kan je
 • ook bij 1 (of 2) fouten de te verdienen werktijd geven.
 • de werktijd die ze hebben verzameld verdubbelen.
 • per twee laten werken om met zoveel mogelijk cijfercombinaties het getal 24 te maken.
 • combinaties vierentwintigencijfers

partnerruil

te gebruiken bij:

oefeningen taal, rekenen, Frans…

materiaal:

digitaal bord (of computer)

tijdsduur:

20-30 minuten

spelverloop:

De tafels in de klas worden per twee geplaatst.
De lkr opent de website http://www.schoolbordportaal.nl/schoolborden/programma-839.html .
Op deze website vind je “groepjesmaker”. Je vult de namen van de ll. van je klas in en het programma maakt groepjes. (2,3,4,5… groepjes)
Voor deze les maak je groepjes van twee ll. De ll. gaan aan een willekeurige tafel zitten om samen te werken. Ze lossen de eerste oefening samen op.
Nadat de eerste oefening is opgelost, wordt deze verbeterd op het bord.
Van elk groepje, dat de oefening juist heeft opgelost, komt één ll. naar voor. Deze rolt met de dobbelsteen. Deze vind je op de website http://www.teacherled.com/resources/dice/diceload.html   De punten die zijn verdiend, worden bij de oefening genoteerd.
De lkr maakt nieuwe groepjes met groepjesmaker. De ll. gaan samen zitten met hun nieuwe partner en beginnen aan oefening 2. Op dergelijke manier worden al de oefeningen opgelost, telkens met een andere partner. Telkens worden de gewonnen punten bij de oefening geschreven. Wie heeft op het einde de meeste punten vergaard?

differentiatie:

– Zwakkere ll. maken slechts een gedeelte van de oefeningen. (bv.: oefening 1
   bestaat uit 5 sommen, zwakkere ll. maken enkel de eerste 3)
– Wijs er de sterkere ll. op dat ze de zwakkere moeten helpen (uitleggen)
– Maak het spel spannend door bij de laatste oefeningen meerdere dobbelstenen
   te gebruiken.

samenwerken

speeddate

te gebruiken bij:

rekenen, taal, Frans, W.O., …

materiaal:

kaartjes met vraag en antwoord

tijdsduur:

15 minuten

spelverloop:

Op het einde van de les kan je dit spel gebruiken om na te gaan of de kinderen de aangebrachte leerstof hebben begrepen. De helft van de kinderen gaat zitten, elk aan een aparte tafel. Voor hen ligt een stapel kaartjes. Op elk kaartje staat een vraag over de aangebrachte leerstof. Het antwoord staat er bij vermeld.
De overige kinderen (die niet aan een tafeltje zitten) gaan op het signaal van de leerkracht aan een willekeurige tafel zitten. Het kind dat aan tafel zit, neemt het eerste kaartje van de stapel en leest de vraag voor. Het bezoekende kind beantwoordt de vraag. Is het antwoord juist, krijgt het bezoekende kind het kaartje. Is het fout wordt het kaartje terug onder de stapel gestopt. Het bezoekende kind gaat dan naar een volgende tafel.
Na 5 minuten stopt het spel. Het kind dat de meeste kaartjes heeft verzameld bij het speeddaten, is de winnaar.

differentiatie:

 • Wie het moeilijk vindt, kan je een aantal jokers geven. Indien ze deze inruilen krijgen ze de eerste letter van het antwoord.
 • Je kan ook duo’s vormen van een sterke en een zwakkere leerling die dan samen aan een tafel gaan zitten.
 • Je kan hulpmiddelen geven om het antwoord op de vraag te zoeken (handboek, werkschrift, …)

  speeddating

spelwerkvorm: vraag- en antwoordenslang

te gebruiken bij:

rekenen, taal, Frans, W.O., …

materiaal:

vraag- en antwoordkaartjes (zie bijlage)

tijdsduur:

20 minuten (afhankelijk van het aantal kaartjes)

spelverloop:

Bedenk een behoorlijk aantal vragen en bijbehorende antwoorden (zie bijlage of eventueel vragen over het actuele W.O.-thema)  Zowel de vragen als de antwoorden moeten kort geformuleerd worden. Schrijf de vragen en antwoorden op kaartjes, op zo’n manier dat de vraag en het antwoord niet op hetzelfde kaartje staan. (dominovorm) Voor elke groep staat er vooraan in de klas een doos waarin alle kaartjes worden gestopt.
De klas wordt verdeeld in groepjes van 3 tot 4 leerlingen. Iedereen begint met het oplossen van oefening 1. Vooraf wordt afgesproken hoeveel kaartjes er kunnen worden verdiend bij het juist oplossen van de oefening. De leerlingen werken individueel.
Na het oplossen, wordt de oefening klassikaal verbeterd. Elke groep, waar elk groepslid de oefening juist heeft opgelost, mag het aantal kaartjes uit hun doos nemen. De leerlingen beginnen aan de volgende oefening waarbij eerst weer het aantal te verdienen kaartjes wordt afgesproken. Als al de oefeningen zijn opgelost, probeert elke groep een zo lang mogelijke vraag- en antwoordenslang te maken. De groep die de langste slang heeft, is de winnaar.

differentiatie:

 • Geef na het individueel oplossen van een oefening één minuut extra overlegtijd om de antwoorden van elk groepslid te vergelijken en eventueel te verbeteren.
 • Duid een groepsleider aan die de oefening niet moet maken maar de overige groepsleden moet helpen bij het oplossen van de oefening.
 • Voorzie een tijdslimiet. (veel tijd voor moeilijke oefeningen, weinig tijd voor gemakkelijke oefeningen)
 • Geef leerlingen die het moeilijk vinden 1 vetokaartje (of 2,3…)dat ze kunnen afgeven om een gemaakte fout te doen verdwijnen.

  vraag- en antwoordenslang (vragen)

slangen-0007-300x300

werkvorm: spurtspel

te gebruiken bij:

taal, rekenen, Frans, W.O., …

materiaal:

bedenk vooraf 10 vragen over je lesonderwerp (20 kinderen 10 vragen, 22 kinderen 11 vragen,…)
kaartjes met antwoorden (voor elk kind 1 kaartje)

tijdsduur:

ganse les

spelverloop:

De klas wordt verdeeld in twee groepen. Elke groep krijgt een envelop met kaartjes. Op de kaartjes staan antwoorden van  vragen die tijdens het verloop van de les gesteld worden. Elke groep heeft dezelfde antwoorden op de kaartjes staan, de ene groep op rode kaartjes, de andere groep op blauwe kaartjes.
In elke groep worden de kaartjes verdeeld onder de groepsleden. Ze mogen zelf bepalen wie welk kaartje neemt. Na het verdelen gaan de kinderen terug op hun plaats zitten en begint de les.
Tijdens de les stelt de leerkracht nu en dan een vraag waarvan het antwoord op een kaartje staat. De twee leerlingen (één van de rode groep en één van de blauwe groep) die het antwoord van de vraag op hun kaartje hebben staan, lopen zo snel mogelijk naar de leerkracht om dit te overhandigen. Wie eerst is, krijgt een blokje voor zijn groep. De groep die op het einde van de les de hoogste blokkentoren heeft, is de winnaar.

differentiatie:

 • Je kan tijdens de les de vragen projecteren op het digitale bord.
 • Je kan op elk kaartje de moeilijkheidsgraad van de oefening aanduiden zodat de kaartjes beter verdeeld kunnen worden volgens het niveau van de groepsleden. (*=gemakkelijk, **=middelmatig, ***=moeilijk)
 • Je kan ook een belletje gebruiken. Wie het eerst het belletje doet rinkelen, mag het antwoord geven.
 • Zonder blokjes gaat ook. Gebruik een scorebord op het bord of deel snoepjes uit in plaats van blokjes.
 • Mindere leerlingen kunnen hun gewonnen prijs (blokje, snoepje) verdubbelen.

  images

tafels oefenen: 8-letterwoordenspel

te gebruiken bij:

tafels van vermenigvuldiging

materiaal:

werkblaadjes 8-letterwoordenspel (zie bijlage)
invulrooster (zie bijlage)

tijdsduur:

15 minuten

Spelverloop:

Bij dit rekenspel kan je op een leuke manier tafels inoefenen.
De leerkracht projecteert op het bord een blad met 8 tafeloefeningen. Onder deze oefeningen staan 16 oplossingen. Bij elke oplossing staat een letter. (zie bijlage )
De kinderen lossen de oefeningen één voor één op. De letter die bij de oplossing hoort, noteren ze in het invulrooster (zie bijlage) op dezelfde plaats als de oefening.
Wanneer elke oefening is opgelost, staat in elk vakje van het invulrooster een letter. Met deze letters moeten ze een 8-letterwoord vormen. De eerste letter van het woord staat in het eerste vakje. Het woord is gevormd van links naar rechts. Wie vindt als eerste het 8-letterwoord?
Als je meerdere kaarten hebt, kan je elk kind één kaart geven met een invulrooster. Wie het woord heeft gevonden, vertelt het aan de leerkracht. Is de oplossing juist, krijgt het kind een nieuwe kaart en een nieuw invulrooster.
Kaarten met opdrachten kan je zelf maken. Je kan dan eventueel de leesrichting veranderen. (voorbeeld van onder naar boven, van rechts naar links…)
Een lijst met 8-letterwoorden vind je bij http://www.woordenraden.nl/achtletterwoorden/

tafelkaart-1920

tafelkaart-1718

tafelkaart-1516

tafelkaart-1314

tafelkaart-1112

tafelkaart-910

tafelkaart-78

tafelkaart-56

tafelkaart-34

tafelkaart-12

oplossing-tafelkaarten-1-20

tafels

 

woordenschat vier op een rij

te gebruiken bij:

Frans, taalschat (rekenen, W.O., …)

materiaal:

spelbord vier op een rij (zie bijlage )
rode en blauwe woordkaartjes (zie bijlage)

tijdsduur:

20 minuten

spelverloop:

Tijdens de les worden nieuwe Franse woorden en hun verklaring aangebracht. De verdere inoefening van deze woorden kan gebeuren met behulp van dit spel ‘vier op een rij’.
De leerlingen gaan per twee aan een tafel zitten. Ze krijgen een spelbord ‘vier op een rij’ (zie bijlage)  en elk een werkblad waarop alle nieuwe Franse woorden staan (zie bijlage). De eerste leerling krijgt een blauw werkblad, de tweede leerling een rood werkblad. Beide leerlingen knippen hun woordkaartjes uit. Op het spelbord staan de vertalingen van alle nieuwe Franse woorden.
De eerste leerling legt een blauw woordkaartje op de bijhorende vertaling op het spelbord. Daarna legt de tweede leerling een rood woordkaartje bij een verklaring op het spelbord. Om de beurt leggen de leerlingen een woordkaartje op het bord. Wie als eerste vier kaartjes van zijn kleur op een rij heeft, is de winnaar (horizontaal, verticaal of diagonaal).

differentiatie:

download

oefenblaadjes maaltafels met QR-code oplossing

te gebruiken bij:

tafels van vermenigvuldiging

materiaal:

oefenblaadjes tafels van vermenigvuldiging (zie bijlage)
QR-code scanner op tablet, laptop, chromebook…

tijdsduur:

5 minuten per oefenblaadje

spelverloop:

De kinderen vinden het meestal niet leuk om rijtjes oefeningen van de tafels van vermenigvuldiging op te lossen. Ook het verbeteren is een saaie bedoening.
Een leuk alternatief is het oplossen van oefenblaadjes waarbij de kinderen achteraf hun werk zelf kunnen verbeteren met bijhorende QR-code. De kinderen scannen de QR-code met de QR-code scanner op hun tablet, laptop of chromebook en krijgen onmiddellijk de oplossing van hun werkblaadje. Ze kunnen zelf aan de slag om te verbeteren.
Het maken van dergelijke oefenblaadjes met QR-code vergt wel wat werk maar de kinderen zijn zelfstandig bezig, kunnen meer oefeningen maken en ze vinden het heel plezant. Veel plezier!

maaltafels 1

maaltafels 2

maaltafels 3

maaltafels 4

maaltafels 5

maaltafels 6

maaltafels 7

maaltafels 8

maaltafels 9

maaltafels 10

 

actieve werkvorm: schattenjacht

te gebruiken bij:

herhalingsoefeningen taal of rekenen
materiaal:
kaartjes met oefeningen

tijdsduur:

30 minuten

spelverloop:

De lk. neemt fotokopieën van de oefeningen die moeten gemaakt worden. (zoveel als er ll. in de klas zijn) De oefeningen worden verknipt en bij elkaar gelegd, nummer bij nummer. Als er 10 oefeningen zijn, worden de oefeningen 2 tot en met 10 op verschillende plaatsen verstopt. (niet in de klas, wel in de gang of in aangrenzende lokalen)
Bij het begin van de les krijgt elke ll. oefening 1 op een kaartje. Ze lossen deze oefening individueel op.
Wanneer ze klaar zijn met oefening 1, tonen ze de oplossing aan de lkr. De lkr verbetert. Is de oplossing juist, toont de lkr. de plaats waar oefening 2 te vinden is. (plaats staat op een briefje geschreven dat de lkr. aan de ll. toont) Is de oplossing fout, gaat de ll. terug naar zijn plaats om de fout te verbeteren.
Op deze manier proberen de ll. al de verstopte oefeningen te vinden en op te lossen.
Wanneer een ll. de 10° oefening heeft opgelost en de oplossing is juist , toont de lkr. een 11° locatie op zijn briefje. Daar vindt de ll. een beloning. (snoepje, sticker…)

differentiatie:

– De oefeningen per twee oplossen waarbij een betere leerling met een zwakkere
   leerling een groepje vormt.
– Kinderen die veel fouten maken hulpmiddelen aanreiken. (onthoudboek laten
   gebruiken, hulp aan buur vragen…)
– Leerlingen die zwakker zijn voor rekenen, minder oefeningen geven. (van
   oefening 1 naar locatie 3, dan 5, 7 …)

schatkist-9075

Lesidee: centurion

te gebruiken bij:

taal, rekenen, herhalingsoefeningen

materiaal:

dobbelsteen

tijdsduur:

15 tot 30 minuten (afhankelijk van het aantal oefeningen)

spelverloop:

De kinderen krijgen een aantal oefeningen om op te lossen. Nadat een oefening is opgelost, laten ze deze door de leerkracht verbeteren. Als de oefening juist is opgelost, mag de leerling werpen met de dobbelsteen. De leerkracht schrijft het cijfer op een papiertje, dat de leerling meeneemt naar zijn tafel. De leerling begint aan de volgende oefening.
Met al de cijfers die de leerling verzamelt, probeert hij/zij zo snel mogelijk 100 te behalen. Alle bewerkingen mogen worden gebruikt: vermenigvuldigen, optellen, aftrekken, delen. Elk gewonnen cijfer mag maar 1x gebruikt worden.
De leerling die als eerste 100 heeft behaald, is de winnaar. (of de leerling die na een bepaalde tijd het kortst bij de 100 is geraakt) Hij/zij is de centurion. (Romeins soldaat die de baas was over 100 soldaten)

differentiatie:

 • gebruik blanco dobbelstenen waar je ook hogere cijfers op kan schrijven. (cijfers 7,8,9 …)
 • beperk de bewerkingen (voorbeeld enkel optellen en vermenigvuldigen)
 • laat zwakkere rekenaars twee maal gooien met de dobbelsteen bij elke juiste oefening.
 • laat zwakkere rekenaars hun zakrekenmachine gebruiken.
 • Verhoog het getal van 100 naar 150, 200 …

9f582321b59ad3c778b7e21f93c553aa--roman-centurion-roman-legion

spelwerkvorm: hoge ogen

te gebruiken bij:

taal, rekenen, herhalingsoefeningen, Frans, spelling…

materiaal:

strookje met drie vakjes (zie bijlage)
dobbelsteen

tijdsduur:

20 minuten (afhankelijk van het aantal ogen)

spelverloop:

De leerlingen krijgen een aantal oefeningen om op te lossen, minstens 3. Op hun tafel ligt een strookje met drie vakjes.
De leerlingen beginnen met het oplossen van de oefeningen. Ze mogen vrij kiezen in welke volgorde ze de oefeningen oplossen. Nadat een oefening is opgelost, tonen ze de oplossing aan de leerkracht. Als de oplossing juist is, mag hij/zij met de dobbelsteen gooien. Het gegooide cijfer wordt door de leerkracht op het strookje ingevuld. De leerling bepaalt zelf waar het cijfer moet worden ingevuld (eerste vakje, middelste vakje, laatste vakje). Als de oplossing fout is, mag de leerling niet met de dobbelsteen gooien. De leerlingen proberen drie oefeningen juist op te lossen zodat ze drie cijfers op hun strookje hebben staan. Wie heeft het grootste getal?
Zijn er meerdere oefeningen dan mogen de leerlingen na het eerste ingevulde strookje beginnen aan een tweede strookje.

differentiatie:

Leerlingen die de oefeningen moeilijk vinden kan je:
 • twee maal laten gooien met de dobbelsteen zodat ze steeds twee cijfers kunnen invullen op hun strookje.
 • Het eerst gegooide cijfer op de achterzijde van het strookje schrijven om het nadien bij het verdienen van het tweede cijfer een plaats te geven.
 • Hulpmiddelen geven bij het oplossen van de oefeningen (zakrekenmachine, tafelkaart, woordenboek,…)

  kaartje 3 cijfers ‘hoge ogen’

 • meer info: ivocreemers@hotmail.com

images

spelwerkvorm: cijfercluedo

te gebruiken bij:

taal, rekenen, Frans, W.O., …

materiaal:

kleine blaadjes

tijdsduur:

25 minuten (afhankelijk van het aantal oefeningen)

spelverloop:

De klas wordt verdeeld in groepjes van 3 tot 4 kinderen. Ze gaan samen zitten aan een tafel. Ze kiezen samen een getal tussen 1 en 100 en schrijven dat op een blaadje dat ze omgekeerd in het midden van de tafel leggen.
De leerkracht geeft de eerste opdracht. Dit kan een vraag zijn, een rijtje sommen, een invuloefening of een schrijfopdracht (taal, rekenen, Frans, W.O.). Deze opdracht wordt in elke groep samen opgelost. Ze helpen elkaar om de oplossing te vinden en noteren deze dan in hun werkschrift of op hun werkblaadje. De opdracht wordt, na het verstrijken van de tijd, klassikaal besproken en opgelost.
Elke groep die het juiste antwoord van opdracht 1 heeft gegeven, mag een vraag stellen aan een willekeurige andere groep. De vraag moet beantwoord worden met ja of nee. (voorbeeld: Is het cijfer een even getal? Is het deelbaar door 5? Ligt het cijfer tussen 30 en 40? …) Ze luisteren ook naar de vragen en de antwoorden van de andere groepen. De groep die het cijfer van een andere groep weet, mag pas antwoorden als ze aan de beurt is. Op die manier proberen ze het cijfer van een groep te weten te komen.
Zo worden alle opdrachten opgelost. Is het cijfer van een groep geraden, wordt het blaadje met het cijfer afgegeven aan die groep. De groep die op het einde de meeste kaartjes heeft, wint.

differentiatie:

 • Zorg voor heterogene groepen (een sterke leerling die een zwakke en een middelmatige leerling op sleeptouw neemt)
 • Maak het moeilijker door een getal tussen 1 en 1000 te kiezen.
 • Je kan een groep koppelen aan een andere groep. Alleen van die groep moet het cijfer gezocht worden. (voorbeeld: groep 1 zoekt het cijfer van groep 2 en omgekeerd, groep 3 van 4 en omgekeerd, …)
  images

  meer info: ivocreemers@hotmail.com